Naturalna technika: swarming i komunikacja międzygatunkowa

Ekaterina Nikitina
https://orcid.org/0000-0003-4326-2468


Abstrakt

The article is devoted to the phenomenon of swarming and its expression in modern technologies and art. The main focus of this work is a philosophical comprehension and interpretation of the performance Mind-Controlled Cyborgroach created by the Moscow art-group “18 Apples.” The author discusses the phenomenon of the uncanny as a manifestation of entomophobia and technophobia, and she explores the ontological questions of human and animal being and compares categories of “natural” and “human” technics. The article also focuses on the problem of the Other in the context of the basic tasks of bioethics.


Słowa kluczowe

swarming; scienceart; posthumanism; technology; bioethics

Baudrillard Jean. 2005. Symulakry i symulacja. Warszawa: Sic!.

Bergson Henri. 1957. Ewolucja twórcza. Warszawa: Książka i wiedza.

Bozkurt Alper, Gilmour Robert F., Lal Amit. 2009. „Balloon-Assisted Flight of Radio-Controlled Insect Biobots”. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 9, vol. 56: [online]. [the date of access 31.03.2015]. World Wide Web: http://bioinstrumentacion.eia.edu.co/Documentacion/Bio/insectos.pdf.

Dawkins Richard. 1996. Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.

Deleuze Gilles, Guattari Fèlix. 1992. Thousand plateaus. London: The Athlone Press.

Donnarumma Marco. 2012. „Interview with Stelarc. Fractal Flesh – Alternate Anatomical Architectures”. eContact! 14.2: [online]. [the date of access 30.06.2016]. World Wide Web: http://cec.sonus.ca/econtact/14_2/donnarumma_stelarc.html.

Dostojewski Fiodor. 2005. Zbrodnia i kara. Wrocław: Biblioteka Gazety wyborczej.

Heidegger Martin. 2002. Technika i zwrot. Kraków: Baran i Suszczyński.

Kafka Franz. 2003. Cztery opowiadania. List do ojca. Warszawa: PIW.

Levinas Emmanuel. 2002. Całość i nieskończoność: esej o zewnętrzności. Warszawa: PWN.

Ortega y Gasset Jose. 1982. Bunt mas i inne pisma socjologiczne. Warszawa: PWN.

Parikka Jussi. 2010. Insect Media: An Archaeology of Animals and Technology. Minnesota: University of Minnesota Press.

Platon. 1995. Protagoras. Warszawa: PWN.

Roŝin Vadim, Frolov Aleksandr. 2008. Interfeĭs mozg-kompʹûter. Realʹnostʹ i perspektivy. V Naučnaâ sessiâ MIFI–2008. X Vserossijskaâ naučno-tehničeskaâ konferenciâ „Nejroinformatika-2008”: Lekcii po nejroinformatike. Častʹ 1, 82–117. MIFI.

Turkle Sherry. 2013. Samotni razem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Schulz Bruno. 2013. Sklepy cynamonowe. Kraków: Wydawnictwo MG.

Stiegler Bernard. 1998. Technics and Time, 1. The Fault of Epimetheus. Stanford: Stanford University Press.

Żylińska Joanna. 2013. „Bioetyka inaczej, czyli o tym, jak współżyć z maszynami, ludźmi i innymi zwierzętami”. Teksty drugie 1/2 (139–140): 154–172.


Opublikowane : 2015-12-23


NikitinaE. (2015). Naturalna technika: swarming i komunikacja międzygatunkowa. Zoophilologica, (1), 149-163. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4811

Ekaterina Nikitina 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4326-2468

Mgr, doktorantka w  Katedrze Literatury Porównawczej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania badawcze: posthumanizm, science art, animal studies, media studies. Uczestniczy w  różnych projektach edukacyjnych, prowadzi popularnonaukowe wykłady publiczne o  filozofii techniki, o  współczesnych performerach, którzy w  swoich pracach podejmują zagadnienia cyborga i biotechnoewolucji.