Od teorii etycznej do politycznej [Sue Donaldson, Will Kymlicka: Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights. Oxford University Press, 2011 (publikacja anglojęzyczna w miękkiej oprawie, 352 strony)]

Dariusz Gzyra
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262


Abstrakt

 

Abbey Ruth. 2013. „Sue Donaldson and Will Kymlicka. Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights”. Philosophy in Review 33 (6): 446–448.

Benton Ted. 1993. Natural Relations: Ecology, Animal Rights and Social Justice. London: Verso.

Best Steven. 2014. The Politics of Total Liberation: Revolution for the 21st Century. New York: Palgrave Macmillan.

Boyer Kurtis. 2012. „Sue Donaldson and Will Kymlicka (2011) Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights”. Journal for Critical Animal Studies 10 (4): 179–183.

Cochrane Alasdair. 2013. „Cosmozoopolis: The Case Against Group-Differentiated Animal Rights”. Law, Ethics and Philosophy 1: 127–141.

Donaldson Sue, Kymlicka Will. 2015. „Interspecies Politics: Reply to Hinchcliffe and Ladwig”. The Journal of Political Philosophy 23 (3): 321–344.

Donaldson Sue, Kymlicka Will. 2011. Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights. Oxford: Oxford University Press.

Edmundson William A. 2015. „Do animals needs citizenship”. Int J Constitutional Law 13 (3): 749–765. DOI: 10.1093/icon/mov046.

Foucault Michel. 1989. Power Affects the Body. W Foucault Live: Collected Interviews 1961-1984. Semiotexte.

Garner Robert. 1993. Animals, Politics and Morality. Manchester and New York: Manchester University Press.

Garner Robert. 2005. The Political Theory of Animal Rights. Manchester and New York: Manchester University Press.

Gruen Lori. 2013. „Book Review - Zoopolis: A political theory of animal rights”. Acta Politica 48: 355–358. DOI:10.1057/ap.2013.3.

Gzyra Dariusz. Wokół Zoopolis. Pozaludzkie obywatelstwo, rezydentura i suwerenność w teorii politycznej. W Naturakultura. Wydawnictwo Naukowe Katedra (w druku).

Horta Oscar. 2013. „Zoopolis, Intervention, and the State of Nature”. Law, Ethics and Philosophy 1: 113–125.

Meijer Eva. 2012. „Animal Politics and Political Animals”. Krisis. Journal for Contemporary Philosophy 2: 83–87.

Milligan Tony. 2015. „The Political Turn in Animal Rights”. Politics and Animals 1: 6–15.

Rogers Tristan. 2012. „Sue Donaldson and Will Kymlicka. Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights”. J Value Inquiry 46 (4): 503–510. DOI: 10.1007/s10790-012-9353-x.

Silverstein Helena. 2013. „Citizen Ruff: Do Humans Have Political Obligations to Animals?”. Tulsa L. Rev 49 (2): 541–556.

Smith Kimberly K. 2012. Governing Animals: Animal Welfare and the Liberal State. New York: Oxford University Press.

Torres Bob. 2007. Making a Killing: The Political Economy of Animal Rights. Oakland: AK Press.

Varsava Nina. 2012. „Radically Reasonable Politics: Animal Rights and Liberal Democracy”. Humanimalia: a Journal of Human/animal Interface Studies 4(1): 167–171.

Wissenburg Marcel, Schlosberg David (red.). 2014. Political Animals and Animal Politics. Basingstoke: Palgrave Macmillan UK.

Wolch Jennifer. 1996. „Zoöpolis”. Capitalism Nature Socialism 7 (2): 21–47.

Wolfe Cary. 2013. Before the Law: Humans and Other Animals in a Biopolitical Frame. Chicago and London: University of Chicago Press.


Opublikowane : 2015-12-23


GzyraD. (2015). Od teorii etycznej do politycznej [Sue Donaldson, Will Kymlicka: Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights. Oxford University Press, 2011 (publikacja anglojęzyczna w miękkiej oprawie, 352 strony)]. Zoophilologica, (1), 327-328. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4818

Dariusz Gzyra 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262

Mgr, publicysta, działacz społeczny, kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Etycznego, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor tekstów w monografiach z  obszaru studiów nad
zwierzętami, m.in. Teoria praw zwierząt Toma Regana (Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i  prawne. Red. T. Gardocka, A. Gruszczyńska. Toruń 2012) i  Przykłady krytyki współczesnej teorii praw zwierząt (Człowiek w  relacji do zwierząt, roślin i  maszyn w  kulturze. T. 1. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. J. Tymieniecka-Suchanek. Katowice 2014). Wielokrotnie komentował kwestie relacji człowieka z innymi zwierzętami dla mediów ogólnopolskich i  lokalnych. Uczestniczy w debatach publicznych, wygłasza prelekcje i  wykłady w całej Polsce. Pracuje nad doktoratem poświęconym teorii praw zwierząt Toma Regana pod kierunkiem dr hab. prof. UP Doroty Probuckiej.