„Tierisches” Eugena Drewermanna. W kierunku teologicznym

Zbigniew Kadłubek
https://orcid.org/0000-0002-0169-3748


Abstrakt

The author’s essay is a collection of several short, seemingly casual reflections which contain more profound themes, giving the reader much food for thought. Starting from a personal wish to explore the question of animality, the author delves into the issues of biopoetics and zootheology, before once more returning to personal reflections, which lead him to the negation of the human and the animal as equal existences under law.


Słowa kluczowe

animality; biopoetics; theology; nature; zoé

Flint, Frank Stuart. 1985. Eau-forte. Tłum. A. Szuba. „Literatura na Świecie”, nr 1.

Bellow, Saul. 1984. Stan zawieszenia. Tłum. T. Lechowska. Warszawa.

Czapliński, Przemysław. 2012. Literatura i życie. Perspektywy biopoetyki. W: Teoria – literatura – życie. Praktykowanie teorii w humanistyce wspołczesnej. Red. Legeżyńska, Anna i Ryszard Nycz. Warszawa. Instytut Badań Literackich.

Drewermann, Eugen. 2010. Christentum zwischen Krieg und Frieden Heilende Religion. Uberwindung der Angst. Freiburg im Breisgau.

Moltmann, Jürgen. 1985. Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begrundung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie. Munchen.


Opublikowane : 2015-12-23


KadłubekZ. (2015). „Tierisches” Eugena Drewermanna. W kierunku teologicznym. Zoophilologica, (1), 25-28. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4820

Zbigniew Kadłubek 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0169-3748

Zbigniew Kadłubek – dr hab., prof. Uniwersytetu Śląskiego, filolog klasyczny, komparatysta, eseista i  pisarz; kierownik Katedry Literatury Porównawczej. Z Aleksandrą Kunce wydał zbiór esejów pt. Myśleć Śląsk (Katowice 2007); publikuje także w  śląskim etnolekcie (Listy z  Rzymu. Katowice 2008, 2012); przełożył Ajschylosa Prometeusza skowanego (Kotórz Mały 2013). Nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia 2011 za książkę Święta Medea. W stronę komparatystyki pozasłownej (Katowice 2010, 2011). Niedawno ukazała się jego najnowsza publikacja Fado. Piosenka o  duszy (Katowice 2015). Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011). Członek Komisji Historycznoliterackiej PAN w  Katowicach, Towarzystwa Literackiego im. T. Parnickiego, Johannes-Bobrowski-Gesellschaft e.V. w  Berlinie i  CompaRes – International Society for Iberian-Slavonic Studies w  Lizbonie, członek rady redakcji kwartalnika „Fabryka Silesia”.