Blisko ziemi. Kilka lekcji jeża

Tadeusz Sławek
https://orcid.org/0000-0002-7148-5063


Abstrakt

Reading Jacques Derrida’s essay Che cos’è la poesia? as well as poems by Rainer Maria Rilke, Thomas Hardy, and Tadeusz Kijonka, we want to argue that the animal helps us to redefine the human subject. When pondering the fuzzy boundary between the human and the non-human, man interprets himself/herself not as a subject isolated in its sublime aspirations but, rather, as a fragile connection, delicate relation with what begs for his/her protection and care.


Słowa kluczowe

hedgehog; animal; human; care; translation; heart; memory

Adorno, Theodor. 1994. Teoria estetyczna. Tłum. Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: PWN: 207.

Brown, Norman O. 1991. Apocalypse – and/or – Metamorphosis. University of California Press: 46, 102.

Derrida, Jacques. 1998. Che cos’e la poesia?. Tłum. Michał Paweł Markowski. „Literatura na Świecie” nr 11–12 (1998): 155–161.

Derrida, Jacques. 1998. Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna. Tłum. Andrzej Siemek. „Literatura na Świecie” 1998, nr 11–12 (1998): 95.

Derrida, Jacques. 1998. Kosmopolici wszystkich krajów, jeszcze jeden wysiłek!. Tłum. Andrzej Siemek. „Literatura na Świecie”, nr 11–12 (1998): 128.

Derrida, Jacques. 1998. Ta dziwna instytucja zwana literaturą. Tłum. Michał Paweł Markowski. „Literatura na Świecie”, nr 11–12: 223.

Hamacher, Werner. 2010. “From ‘95 Theses on Philology.” W: Publications of Modern Language Association: 994–1001.

Hardy, Thomas. 1994. Afterwards. W: Idem: Collected Poems. Ware: 521.

Kijonka, Tadeusz. 2013. Jeż. W: Czas, miejsca i słowa (wybór wierszy). Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.

Kotowska, Krystyna. 2010. Jeż. Poznań 2010.

Książek, Michał. 2014. Kupa niedźwiedzia. W: Nauka o ptakach. Białystok: Fundacja Sąsiedzi: 16.

Lilla, Mark. 2014. Lekcja Montaigne’a. Tłum. Michał Warchala. „Przegląd Polityczny”, nr 123: VIII.

Nietzsche, Fryderyk. 2008. Radosna wiedza. Tłum. Małgorzata Łukasiewicz. Gdańsk: słowo/obraz terytoria: 67, 167.

Pluszka, Adam. 2014. Pięćdziesiąt lat z koszyczkiem. W: Zestaw do besztań. Poznań: WBPiCAK: 40.

Rilke, Rainer Maria. 1964. Pies. W: Idem: Wybór poezji. Tłum. Mieczysław Jastrun. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Rilke, Rainer Maria. 2001. Pantera. W: Sonety do Orfeusza i inne wiersze. Tłum. Adam Pomorski. Kraków: Oficyna Literacka: 149.

Szekspir, William. 2008. Król Lear. Przeł. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak: 13.

Szekspir, William. 2008. Sen nocy letniej. Tłum. Stanisław Barańczak. Kraków: Znak: 40, 55.


Opublikowane : 2015-12-23


SławekT. (2015). Blisko ziemi. Kilka lekcji jeża. Zoophilologica, (1), 45-60. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4822

Tadeusz Sławek 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7148-5063

Tadeusz Sławek – prof. zw. dr hab., pracownik Katedry Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego. Od 1971 roku związany z Uniwersytetem Śląskim, gdzie w latach 1996–2002 pełnił funkcję rektora. Literaturoznawca, specjalizuje się w teorii i historii literatury angielskiej (XVII–XIX w.) i amerykańskiej (XIX–XX w.); tłumacz, eseista, poeta. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim tworzy eseje na głos i kontrabas. Opublikował m.in.: U-bywać: człowiek, świat, przyjaźń w twórczości Williama Blake’a (Katowice 2011), Ujmować. Henry Thoreau i wspólnota świata (Katowice 2009); Kim jesteśmy? Fragmenty do poezji Georga Trakla (Katowice 2011); NICowanie świata. Zdania z Szekspira (Katowice 2012), U-chodzić. Rozważania o kolei rzeczy (Katowice 2015).