Problem dopuszczalności stosowania przemocy w obronie zwierząt w teorii praw zwierząt Toma Regana

Dariusz Gzyra
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262


Abstrakt

The article analyzes the position of Tom Regan (the author of a theory of animal rights) toward the admissibility of the use of force in defense of animals. The key issue here is the definitional dispute about the legitimacy of violent actions directed towards things and defining the criteria that justify such violence. Regan’s conclusion is presented in the context of different forms of violence as well as its definition, the contemporary realities of animal exploitation, and the history of direct action in defense of animals.


Słowa kluczowe

Tom Regan; violence; animal rights; ALF

Aaltola, Elisa. “Animal Rights Activism, Marginalization, and Violence.” In Cultures of Violence: Papers from the 5th Global Conference 2004. Edited by Jonathon E. Lynch, and Gary Wheeler. Oxford: Inter-Disciplinary Press, 2005.

Best, Steven, and Anthony J. Nocella II. “Behind the Mask: Uncovering the Animal Liberation Front.” In Terrorist or Freedom Fighters: Reflections on the Liberation of Animals. Edited by Steven Best, and Anthony J. Nocella II. New York: Lantern Books, 2004.

Collins, Randall. Violence: A Micro-Sociological Theory. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2008.

Galtung, Johan. “Cultural Violence.” In Journal of Peace Research, vol. 27, no. 3 (1990): 291–305.

Galtung, Johan. “Violence, Peace, and Peace Research.” In Journal of Peace Research, vol. 6, no. 3 (1969): 167–191.

Imbusch, Peter. “The Concept of Violence.” In International Handbook of Violence Research. Edited by Wilhelm Heitmeyer, and John Hagan. New York: Springer Science + Business Media, 2005.

Joy, Melanie. Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An Introduction to Carnism. San Francisco: Conari Press, 2010.

Kepplinger, Hans Mathias. “Public Opinion and Violence.” In International Handbook of Violence Research. Edited by Wilhelm Heitmeyer, and John Hagan. New York: Springer Science + Business Media, 2005.

Lazari-Pawłowska, Ija. „Etyczne aspekty obywatelskiego sprzeciwu.” In Etyka, no. 25 (1990): 139–172.

Pinker, Steven. The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined. New York: Penguin Group, 2011.

Regan, Tom. Defending Animal Rights. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2001.

Regan, Tom. Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2004.

Regan, Tom. “How to Justify Violence.” In Terrorist or Freedom Fighters: Reflections on the Liberation of Animals. Edited by Steven Best, and Anthony J. Nocella II. New York: Lantern Books, 2004.

Ryder, Richard D. Painism: a Modern Morality. London: Open Gate Press, 2001.

Singer, Peter. Wyzwolenie zwierząt. Translated by Anna Alichniewicz, and Krystyna Klimek. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2004.

Stallwood, Kim. “A Personal Overview of Direct Action in the United Kingdom and the United States.” In Terrorist or Freedom Fighters: Reflections on the Liberation of Animals. Edited by Steven Best, and Anthony J. Nocella II. New York: Lantern Books, 2004.


Opublikowane : 2015-12-23


GzyraD. (2015). Problem dopuszczalności stosowania przemocy w obronie zwierząt w teorii praw zwierząt Toma Regana. Zoophilologica, (1), 71-82. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4825

Dariusz Gzyra 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262

Mgr, publicysta, działacz społeczny, kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Etycznego, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autor tekstów w monografiach z obszaru studiów nad zwierzętami, m.in. Teoria praw zwierząt Toma Regana (Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne. Red. T. Gardocka, A. Gruszczyńska. Toruń 2012) i Przykłady krytyki współczesnej teorii praw zwierząt (Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. J. Tymieniecka-Suchanek. Katowice 2014). Wielokrotnie komentował kwestie relacji człowieka z innymi zwierzętami dla mediów ogólnopolskich i lokalnych. Uczestniczy w debatach publicznych, wygłasza prelekcje i wykłady w całej Polsce. Pracuje nad doktoratem poświęconym teorii praw zwierząt Toma Regana pod kierunkiem dr hab. prof. UP Doroty Probuckiej.