Czy (też nie) zwierzęta. Rozważania nad zwierzęcością w poezji Lorny Crozier

Zuzanna Szatanik
http://orcid.org/0000-0001-5118-4063


Abstrakt

Punktem wyjścia dla zaproponowanej tu analizy twórczości kanadyjskiej poetki Lorny Crozier jest dyskusja nad zmianami w postrzeganiu zwierząt, które zachodzą we współczesnej kulturze Zachodu. Granica między człowiekiem a zwierzęciem jest dzisiaj szczególnie płynna, czego dowodem są, między innymi, zmiany w zapisach prawnych regulujących status małp człekokształtnych. Tradycyjna dychotomia człowiek – zwierzę bądź kultura – natura wydaje się natomiast szczególnie interesująca w kontekście kanadyjskim, gdzie dzikość natury postrzegana była przede wszystkim jako zagrożenie, przed którym należy się bronić. Teoretycy „kanadyjskości” ustanawiali więc jednoznaczne granice między naturą a cywilizacją. Lorna Crozier – kanadyjska poetka prerii – postrzega jednak te granice nie jako linie rozłamu, ale jako miejsca spotkań człowieka i zwierzęcia, w których komunikacja między – lub ponad – gatunkowa staje się możliwa.


Słowa kluczowe

poezja kanadyjska; wizerunki zwierząt w poezji; animal studies

Adams, C.J. “Post-Meateating.” In Animal Encounters. Eds. T. Tyler, M. Rossini. Leiden, Brill, 2009.

Armstrong, P. and L. Simmons. Bestiary: An Introduction. In: Knowing Animals. Ed. P. Armstrong, L. Simmons. Leiden 2009.

Banting, P. “Magic is Afoot: Hoof Marks, Paw Prints, and the Problem of Writing Wildly.” In Animal Encounters. Eds. T. Tyler, M. Rossini. Leiden, 2009.

Broglio, R. Incidents in the Animal Revolution. In: Beyond Human. From Animality to Transhumanism. Ed. C. Blake, C. Molloy, S. Shakespeare. London, 2012.

Coetzee, J.M. The Lives of Animals. Ed. A. Gutmann. Princeton, 1999.

Crozier, L. “Hoping to Fix Up, a Little, This World.” In Whetstone. Toronto, McClelland and Stewart, 2011.

Crozier, L. “What Comes After.” In Whetstone. Toronto, 2011.

Crozier, L. Small Mechanics. Toronto, 2005.

Crozier, L. The Blue Hour of the Day. Selected Poems. Toronto, 2007.

Haraway, D.J. When Species Meet. Minneapolis, 2008.

Mackey, E. The House of Difference. Cultural Politics and National Identity in Canada. Toronto, 2002.

Mazis, G.A. Humans, Animals, Machines. Blurring Boundaries. New York, 2008.

Rose, M. Bones Made of Light: Nature in the Poetry of Lorna Crozier. http://canadianpoetry.org/volumes/vol55/rose.html.

Smutts, B. “Reflections.” In The Lives of Animals by J.M. Coetzee. Ed. A. Gutmann. Princeton, 1999

Taylor, N. Anthropomorphism and the Animal Subject. In: Anthropocentrism. Humans, Animals, Environments. Ed. Rob Bodice. Leiden, Brill, 2011.

Weil, K. Thinking Animals. Why Animal Studies Now?. New York, 2012.


Opublikowane : 2015-12-23


SzatanikZ. (2015). Czy (też nie) zwierzęta. Rozważania nad zwierzęcością w poezji Lorny Crozier. Zoophilologica, (1), 251-261. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4829

Zuzanna Szatanik 
University of Silesia  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5118-4063

Dr, adiunkt w Zakładzie Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego. Autorka monografii De-shamed. Feminist Strategies of Trangression (Katowice 2011), współredaktorka sześciu książek, autorka kilkunastu artykułów poświęconych współczesnej literaturze kanadyjskiej, teorii feminizmu oraz psychologii feministycznej. Sekretarz redakcji czasopism naukowych „Romanica Silesiana” i „Zoophilologica”. Członkini Filologicznej Grupy Badawczej Besto. Pracuje nad rozprawą habilitacyjną poświęconą kulturowym odczytaniom agorafobii.