„Ile zwierząt zabrał Mojżesz do swojej arki?” Zwierzęce, dziecięce i poetyckie według Justyny Bargielskiej

Aleksander Nawarecki
https://orcid.org/0000-0001-7271-2080


Abstrakt

The text is an interpretation of a poem by Justyna Bargielska titled Katullka from the Nudelman (2014) volume. The author uses the literary idea of meeting herself from many years before. The occasion was her discovery of her own childish notes showing her knowledge about the world in the form of three riddles. The most difficult and most important of them (“How many animals did Moses take onto the Ark”?) is based on the mixing of two expressions: “Noah’s Ark” and “the Ark of the Covenant” (Moses’). The deceptive question of the child forces us to seek animals in the Bible (especially in the Decalogue), which leads to surprising theological conclusions concerning relations with God and animals. In the finale of the poem, the writing of the seven-year-old girl is eaten by a roe deer; this is a symbolic suggestion of a “communion” between the child-like and the animal-like.


Słowa kluczowe

Justyna Bargielska; animal-like; child-like; riddle; Moses

"Szybko przez wszystko i ruchy Browna. Z Justyną Bargielską rozmawia Aleksander Nawarecki.” portliteracki.pl/przystan/teksty/–justyna-bargielska-rozmawia–aleksander–nawa- recki/ [access: 04.05.2015].

“Dziura na ogon. Z Justyną Bargielską rozmawia Agata Kula.” Tygodnik Powszechny, no. 37 (2011).

Bargielska, J. “Katullka.” In Nudelman. Wrocław, 2014.

Bargielska, J. Bach for my baby. Wrocław, 2012.

Bargielska, J. Czy Leda może zjeść łabędzia? Lecture delivered at the University of Silesia in Katowice on 28 May 2014 (submitted for publication in Śląskie Studia Polonistyczne).

Buksa, E. "Ptaki, świerszcze i cykady w poezji greckiej i rzymskiej.” In Miniatura i mikrologia literacka. Ed. A. Nawarecki. Katowice, 2000.

Huizinga, J. Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury. Transl. M. Kurecka, W. Wirpsza. Warsaw, 1967.

Katullus. Poezje wszystkie. Transl. G. Franczak, A. Klęczar. Kraków, 2013.

Le Rouzic, P. Wpływ imienia na życie. Transl. E. Sękowska. Warsaw, 1990.

Novalis. Uczniowie z Sais. Proza filozoficzna. Studia. Fragmenty. Translated and compiled by. J. Prokopiuk. Warszawa, 1978.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Compiled by a group of Polish biblical scholars on the initiative of the Benedictines of Tyniec. Poznań–Warszawa, 1980.

Szymborska, W. Tutaj. Kraków, 2009.


Opublikowane : 2015-12-23


NawareckiA. (2015). „Ile zwierząt zabrał Mojżesz do swojej arki?” Zwierzęce, dziecięce i poetyckie według Justyny Bargielskiej. Zoophilologica, (1), 263-270. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4830

Aleksander Nawarecki 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7271-2080

Prof. zw. dr hab., kierownik Zakładu Teorii Literatury na Uniwersytecie Śląskim; badacz osobliwości, edytor i komentator poezji ks. Baki (Czarny karnawał, Wrocław 1991), autor prac o roślinach i zwierzętach w literaturze (Pokrzywa, Chorzów–Sosnowiec 1996), o przedmiotach (Parafernalia, Katowice 2014), autor esejów mickiewiczowskich (Mały Mickiewicz, Katowice 2003) i silezjologicznych (Lajerman, Gdańsk 2011). Współautor podręcznika Przeszłość to dziś (Warszawa 2003), redaktor serii Miniatura i mikrologia literacka (Katowice 2000–2003) oraz Historycznego słownika terminów literackich (w przygotowaniu).