Sprawozdanie z seminarium naukowego „Dziś i  jutro doświadczeń na zwierzętach” Katowice, 11 czerwca 2015 roku

Justyna Więcławek
https://orcid.org/0000-0003-0403-1384
Opublikowane : 2015-12-23


WięcławekJ. (2015). Sprawozdanie z seminarium naukowego „Dziś i  jutro doświadczeń na zwierzętach” Katowice, 11 czerwca 2015 roku. Zoophilologica, (1), 319-324. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4832

Justyna Więcławek 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0403-1384

Mgr, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; była wolontariuszka Studenckiej Poradni Prawnej WPiA UŚ w Sekcji Praw Zwierząt; członkini pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt. Główne zainteresowania naukowe: prawne i etyczne uwarunkowania przeprowadzania eksperymentów na zwierzętach, prawa zwierząt, etyczne problemy prawa.