Wokół tajemnic zwierzęcego umysłu [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015 (miękka oprawa, 359 stron)]


Opublikowane : 2015-12-23


Tymieniecka-SuchanekJ. (2015). Wokół tajemnic zwierzęcego umysłu [Clive D.L. Wynne, Monique A.R. Udell: Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze. Tłum. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków 2015 (miękka oprawa, 359 stron)]. Zoophilologica, (1), 329-330. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/4833

Justyna Tymieniecka-Suchanek  Justyna.Tymieniecka@poczta.fm
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8709-9116

Dr, absolwent filologii rosyjskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2013 doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Obecnie adiunkt w Zakładzie Języka Rosyjskiego w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Zainteresowania naukowe: semantyka, słowotwórstwo, fonetyka, gramatyka porównawcza języków słowiańskich, historia języka, etymologia.