Wprowadzenie


Opublikowane : 2016-12-24


Wężowicz‑ZiółkowskaD., & Tymieniecka‑SuchanekJ. (2016). Wprowadzenie. Zoophilologica, (2), 9-10. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6161

Dobrosława Wężowicz‑Ziółkowska 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8423-9198

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

ORCID: 0000-0001-8423-9198

Dr hab. prof. UŚ, pracownik Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego; antropolog i teoretyk kultury, memetyk. Autorka monografii autorskich (Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku. Wrocław 1991; Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym. Katowice 2008), oraz wieloautorskich, np. Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii (Katowice 2014), Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych (Katowice 2013), Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji (Katowice 2009). Redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny”, redaktor serii naukowej Studia o Kulturze Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, prezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (oddział Katowice). Skupiona na ontologii idei i metodologii badań nad ich szerzeniem się w kontekście teorii systemów i nowej biologii, w tym memetyki.


Justyna Tymieniecka‑Suchanek  justyna.tymieniecka@poczta.fm
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8709-9116

Justyna Tymieniecka-Suchanek

ORCID: 0000-0002-8709-9116

Dr hab., literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik  Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka książek: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (Ka- towice 2004); Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych (Katowice 2013), współautorka pracy Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015), redaktorka i współredaktorka kilku monografii. Publikuje w różnych czasopismach oraz w monografiach zbiorowych w kraju i za granicą.