Zwierzęta podczas okupacji hitlerowskiej w opowieściach wspomnieniowych mieszkańców CzeladziAbstrakt

Antonina Szybowska

Uniwersytet Śląski

Abstract

Animals in the town during the Nazi occupation in the memories of the residents of Czeladź

The article describes everyday life in Czeladź, one of the towns of Zagłębie Dabrowskie, during the Second World War. The reconstruction of the role animals played in this town (both as farm and draft animals and as household pets) is primarily based on memories collected by the author during interviews with the oldest residents of the city.

Keywords:
Czeladź, animals, Nazi occupation, memories, everyday life


Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Szybowska, A. (2016). Zwierzęta podczas okupacji hitlerowskiej w opowieściach wspomnieniowych mieszkańców Czeladzi. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6165

Antonina Szybowska  ant.szybowska@gmail.com
Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski  Polska
Antonina Szybowska – dr, pracownik Zakładu Teorii i  Historii  Kultury  Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką projektu badawczego mającego na celu antropologiczną rekonstrukcję aspektów życia codziennego mieszkańców jej rodzinnego miasta – Czeladzi w różnych okresach historycznych. Jej zainteresowania badawcze, ujmowane w licznych publikacjach, dotyczą także współczesnego ewolucjonizmu, antropologii religii oraz szeroko pojętej kultury muzycznej Europy.