Zwierzęta podczas okupacji hitlerowskiej w opowieściach wspomnieniowych mieszkańców Czeladzi

Antonina Szybowska
http://orcid.org/0000-0001-7264-5762


Abstrakt

Artykuł opisuje życie codzienne w Czeladzi, jednym z miast Zagłębia Dąbrowskiego, w czasie II wojny światowej. Rekonstrukcja roli, jaką odegrały w tym mieście zwierzęta (zarówno jako zwierzęta hodowlane i karmiące, jak i domowe), opiera się przede wszystkim na wspomnieniach zebranych przez autorkę podczas wywiadów z najstarszymi mieszkańcami miasta.


Słowa kluczowe

Czeladź; animals; Nazi occupation; memories; everyday life

“Czeladzianie zwierzętom. Czeladzka Grupa Miłośników Zwierząt.” https://www.facebook.com/groups/568279376560966/?fref=ts [access: 8.01.2016].

Assmann, J. Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach staro‑ żytnych. Transl. A. Kryczyńska-Pham. Warszawa, 2008.

Baran, Franciszka. A letter to her brother, Władysław Łakomik, participant in the battle of Monte Cassino. March 4, 1940 (available from the family archive of Elżbieta Łakomik-Dębska).

Brejt, T. APAS/2015/CZ/15.

Choroś, M. and Ł. Jarczak, S. Sochacka. Słownik nazw miejscowych Górnego Śląska polsko‑niemiecki i niemiecko‑polski. Opole, 1993.

Choroś, M. and Ł. Jarczak, S. Sochacka. Słownik nazw miejscowych Śląska: polsko‑niemiecki i niemiecko‑polski. Opole, 2015.

Gwiazda, R. APAS/2015/CZ/13.

Jaszów/Seiffersdorf. Duża Mydlica, Mydlice, Mydlnica, gm. Grodków, pow. brzeski, woj. opolskie (working title).

Jończyk, J. APAS/2015/CZ/2.

Konopelska, W. and R. Gwiazda. “Nazywałem się Richard Wolf.” Echo Czeladzi, no. 5/236 (2012):14.

Krawczyk, A. APAS/2015/CZ/3.

Kurek, R. “Życie gospodarcze.” In Historia Czeladzi. Ed. J. Drabina. Vol. 2. Czeladź, 2012: 241–258.

Łakomik, J. APAS/2015/CZ/19.

Mimier, M. APAS/2015/CZ/11/FH.

Mimier, M. APAS/2015/CZ/10.

Mrozowski, M. and G. Strączek, I. Szaleniec. Czeladź. Czeladź, 2002.

Pilarek, D. APAS/2015/CZ/8.

Proszowski, L. APAS/2015/CZ/20.

Proszowski, L.M. “Ludzkie losy w okresie okupacji hitlerowskiej.” Zeszyty Czeladzkie, no. 15 (2010): 40–41.

Proszowski, S. Kopalnia Czeladź i Dzielnica Piaski w czasie okupacji hitlerowskiej. Piaski. Czeladź, 1960. APAS/2015/CZ/20.

Rejdak, A. APAS/2015/CZ/5.

Rejdak, A. My z Czeladzi. Manuscript in private A. Szybowska’s archive.

Romańska, C. APAS/2015/CZ/6.

Rożak, G. APAS/2015/CZ/9.

Rozważania o tożsamości lokalnej mieszkańców Czeladzi z powodu udziału ich przedstawicieli w bitwie pod Monte Cassino. Eds. M. Krakowiak, A. Dębska-Kossakowska [in print].

Sarna, K. Czeladź. Zarys rozwoju miasta. Katowice, 1977.

Sojka, Z. APAS/2015/CZ/14.

Szczerba, U. APAS/2015/CZ/4.

Szkoc, J. APAS/2015/CZ/17.

Walczak, J. Czeladź w hitlerowskich planach wobec Zagłębia Dąbrowskiego 1939–1945. Czeladź, 1994.

Węcki, M. “Miasto pod okupacją.” In Historia Czeladzi. Ed. J. Drabina. Vol. 2. Czeladź, 2012: 183–240.

Zarębska, A. APAS/2015/CZ/12.


Opublikowane : 2016-12-24


SzybowskaA. (2016). Zwierzęta podczas okupacji hitlerowskiej w opowieściach wspomnieniowych mieszkańców Czeladzi. Zoophilologica, (2), 59-71. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6165

Antonina Szybowska 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0001-7264-5762

Antonina Szybowska – dr, pracownik Zakładu Teorii i  Historii  Kultury  Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką projektu badawczego mającego na celu antropologiczną rekonstrukcję aspektów życia codziennego mieszkańców jej rodzinnego miasta – Czeladzi w różnych okresach historycznych. Jej zainteresowania badawcze, ujmowane w licznych publikacjach, dotyczą także współczesnego ewolucjonizmu, antropologii religii oraz szeroko pojętej kultury muzycznej Europy.