Ile zwierzęcia w człowieku? Kategoria „zwierzę" w ludzkim mózgu, umyśle i językuAbstrakt

Tomasz Nowak

Uniwersytet Śląski

Abstract

How much of the animal in man? The category of ‘animal’ in the human brain, mind, and language

The article aims at presenting the description of the category of ‘animal’ in the human brain, mind and language. The article reports the results of linguistic, psycholinguistic and neurolinguistic research.

Keywords:
animal, representation, language, mind, brain

 


Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Nowak, T. (2016). Ile zwierzęcia w człowieku? Kategoria „zwierzę" w ludzkim mózgu, umyśle i języku. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6169

Tomasz Nowak  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Zakład Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski  Polska
Tomasz Nowak – dr hab., adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiot jego badań stanowi semantyka i gramatyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: eksplikacja znaczeń wybranych jednostek języka i formalny opis polszczyzny. W nie mniejszym stopniu interesuje się również metalingwistyką, np. na podstawie zgromadzonego materiału językowego testuje różne modele lingwistyczne. Jest autorem kilkudziesięciu prac (artykułów i książek).Tomasz  Nowak  – dr hab., adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytu-  cie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiot  jego badań stanowi semantyka i gramatyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: eksplikacja znaczeń wybranych jednostek języka i formalny opis polszczyzny. W nie mniejszym stopniu interesuje się również metalingwistyką,     np. na podstawie zgromadzonego materiału językowego testuje różne modele lingwi- styczne. Jest autorem kilkudziesięciu prac (artykułów i książek).