Ile zwierzęcia w człowieku? Kategoria „zwierzę" w ludzkim mózgu, umyśle i języku

Tomasz Nowak
http://orcid.org/0000-0001-6044-113X


Abstrakt

Artykuł ma na celu przedstawienie opisu kategorii "zwierzęcej" w ludzkim mózgu, umyśle i języku. W artykule przedstawiono wyniki badań językowych, psycholingwistycznych i neurolingwistycznych.

 


Słowa kluczowe

animal; representation; language; mind; brain

Damasio, Hanna, Thomas J. Grabowski, Daniel Tranel, Richard D. Hichwa, and Antonio R. Damasio. “A neural basis for lexical retrieval.” Nature, no. 380 (1996): 499–505.

Just, Marcel Adam, Vladimir L. Cherkassky, Sandesh Aryal, and Tom M. Mitchell. “A Neurosemantic Theory of Concrete Noun Representation Based on the Underlying Brain Codes.” PLoS ONE, no. 5 (2010): 1–18.

Keil, Frank C. “Conceptual development and category structure.” In Concepts and conceptual development: Ecological and intellectual factors in categorization, edited by Ulric Neisser. New York: Cambridge University Press, 1987.

Keil, Frank C. Concepts, kids, and cognitive development. Cambridge: A Bradford Book, 1989.

Kripke, Saul. Nazywanie a konieczność. Translated by Bohdan Chwedeńczuk. Warsaw: Pax, 1988.

Linguistica Copernicana, no. 1(9) (2013): 183–202.

Malt, B.C. “Features and beliefs in the mental representations of categories.” Journal of Memory and Language, no. 29 (1990): 289–315.

Martin, Alex, Cherl L. Wiggs, Leslie G. Ungerleider, and James V. Haxby. “Neural correlates of category-specific knowledge.” Nature, no. 379 (1996): 649–652.

Nowak, Tomasz. "Kim (czym) jest zwierzę i kto (co) jest zwierzęciem? Garść uwag językowych.”

Wierzbicka, Anna. Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2006: 389–416.

Zaron, Zofia. “Czy zwierzę to ktoś? Językowe dowody podmiotowości zwierząt.” Prace Filologiczne, vol. 43 (1998): 507–515.


Opublikowane : 2016-12-24


NowakT. (2016). Ile zwierzęcia w człowieku? Kategoria „zwierzę" w ludzkim mózgu, umyśle i języku. Zoophilologica, (2), 73-81. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6169

Tomasz Nowak 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0001-6044-113X

Tomasz Nowak – dr hab., adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiot jego badań stanowi semantyka i gramatyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: eksplikacja znaczeń wybranych jednostek języka i formalny opis polszczyzny. W nie mniejszym stopniu interesuje się również metalingwistyką, np. na podstawie zgromadzonego materiału językowego testuje różne modele lingwistyczne. Jest autorem kilkudziesięciu prac (artykułów i książek).Tomasz  Nowak  – dr hab., adiunkt w Zakładzie Leksykologii i Semantyki w Instytu-  cie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Przedmiot  jego badań stanowi semantyka i gramatyka współczesnego języka polskiego, zwłaszcza następujące zagadnienia: eksplikacja znaczeń wybranych jednostek języka i formalny opis polszczyzny. W nie mniejszym stopniu interesuje się również metalingwistyką,     np. na podstawie zgromadzonego materiału językowego testuje różne modele lingwi- styczne. Jest autorem kilkudziesięciu prac (artykułów i książek).