Kilka uwag o obecności zwierząt w filmie i literaturze science fictionAbstrakt

Agnieszka Nieracka

ORCID: 0000-0001-5827-3341

Uniwersytet Wrocławski

Abstract

Several remarks on the presence of animals in science‑fiction film and literature

One of the most essential topics of science-fiction literature and film is the encounter of a human being with the other, an alien being. Not only does the meaning of this encounter point to the dilemmas of anthropocentrism, but it also emphasizes the loneliness of a human being in the face of other, non-human beings. Animal studies and imagined worlds of science-fiction share basic questions about the possibility of communicating with the representatives of other species. Therefore, in this paper I analyze selected texts of science-fiction literature and films that consider the consequences resulting from the encounter of the human being and the animal. I indicate the primacy of feminist thought in this field of technoculture (Donna Haraway) and, at the same time, I present the examples of bio-technological animals in cyberpunk. I also evoke the figure of King Kong, which is emblematic for the fantasy film genre, in order to accentuate the presence of feminist discourse in this “encounter of Beauty and the Beast”.

Keywords:

feminism, cyberpunk, adaptations, King Kong


Pobierz


Opublikowane : 2016-12-24


Nieracka, A. (2016). Kilka uwag o obecności zwierząt w filmie i literaturze science fiction. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6172

Agnieszka Nieracka  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
Agnieszka Nieracka – dr hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary zainteresowań naukowych: historia i estetyka filmu i nowych mediów, przeobrażenia audiowizualnej kultury popularnej w kontekście przemian technologicznych, kultura uczestnictwa, intertekstualność i intermedialność w dziedzinie kultury popularnej, reprezentacje ciała, kryzys cielesności, interfejsy ciała i maszyny. Znawczyni kina science fiction i jego kontekstów. Autorka książki Science fiction jako gatunek filmowy (Katowice 1985), współredaktorka (z A. Gwoździem) monografii Media. Ciało. Pamięć. O współczesnych tożsamościach kulturowych (Warszawa 2006). Autorka wielu prac w tomach zbiorowych, np. artykułu Feministyczne re‑konstrukcje kobiecości. Hannach Hooch – Frances Leeming – Lynn Hershman Leeson (w: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. J. Tymieniecka-Suchanek. Katowice 2014).