Rekiny patrolują tutejsze wody – uprzedmiotowienie zwierząt w sztuce postmodernistycznej

Agata Sitko
https://orcid.org/0000-0002-6104-7115


Abstrakt

 

Rekin unoszący się w roztworze formaldehydu, zawieszony w przestrzeni, unieruchomiony, to zobrazowanie zmienionego sposobu, w jaki zwierzęta mogą być reprezentowane przez sztukę. Z jednej strony Damien Hirst zaproponował całkowicie nowe podejście do kwestii wykorzystywania zwierząt w sztuce, kiedy zaczął wystawiać prace z cyklu Natural History (Historia naturalna), z drugiej strony zupełnie nowy „materiał” został użyty w pracy, którą można zakwalifikować do prac rzeźbiarskich. Rekin przyciągnął uwagę publiczności i mediów, ale Hirst posłużył się też zwierzętami takimi jak krowa, owca czy świnia. Jednakże tytuły jego prac pozostały intrygujące i skomplikowane. Artykuł skupia się na tym, jak zwierzęta, zarówno te martwe, jak i te (ledwo)żywe, stały się częściami prac artystycznych. W artykule omówione zostały wybrane prace jednego z przedstawicieli Young British Artists, aby zaprezentować kwestię uprzedmiotowienia zwierząt w sztuce postmodernistycznej.

Słowa klucze:

Damien Hirst, sztuka postmodernistyczna, ciała zwierząt, obiekt sztuki, uprzedmiotowienie


Słowa kluczowe

Damien Hirst; sztuka postmodernistyczna; ciała zwierząt; obiekt sztuki; uprzedmiotowienie

Baker, Steve. Postmodern Animal. London: Reaktion Books, 2000.

Braidotti, Rosi. The Posthuman. Cambridge: Polity, 2013.

Brown, Bill. “Thing Theory.” Critical Inquiry, vol. 28, no 1 (Autumn 2001): 1-22.

Codognato, Mario. “Warning Labels.” In Damien Hirst, the Agony and the Ecstasy: Selected Works from 1989 to 2004. Edited by Damien Hirst, Eduardo Cicelyn, Mario Codognato, and Mirta D'Argenzio. Naples: Museo Archeologica Nationale, 2005: 24–46.

D’Argenzio, Mirta, and Damien Hirst. “Bodies in Motion.” In Damien Hirst, the Agony and the Ecstasy: Selected Works from 1989 to 2004. Edited by Damien Hirst, Eduardo Cicelyn, Mario Codognato, and Mirta D'Argenzio. Naples: Museo Archeologica Nationale, 2005.

Freud, Sigmund. “On the Sexual Theories of Children.” In The Standard Edition of the Complete

Lacan, Jacques. The Psychoses. Seminar III. Translated by Russell Grigg. New York, London: Routledge, 1993.

Psychological Works of Sigmund Freud. Edited by James Strachey. Vol. 9. London: Vintage, 2001.

Stallabrass, Julian. High Art Lite. The Rise and Fall of Young British Art. London, New York: Verso, 2006.

Žižek, Slavoj. Desire: Drive = Truth: Knowledge. 31 December, 2007. Accessed 15 July 2015. www.gsa.buffalo.edu/lacan/desire.html.


Opublikowane : 2016-12-24


SitkoA. (2016). Rekiny patrolują tutejsze wody – uprzedmiotowienie zwierząt w sztuce postmodernistycznej. Zoophilologica, (2), 131-138. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6174

Agata Sitko 
Śląski Uniwersytet Medyczny  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6104-7115

Agata Sitko – dr, stopień doktora w zakresie literaturoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (2011); ukończyła także studia podyplomowe z historii sztuki na Uniwersytecie Śląskim (2014). Zainteresowania badawcze: „Thing theory” oraz tematyka gender/przekraczania granic genderowych w sztuce, a także psychoanaliza. Jest członkinią Polskiego Forum Pola Lacanowskiego (Warszawa) i Filologicznego Zespołu Badawczego.