Afekt i defekt atlasu zwierząt. Narracyjny wymiar historii naturalnej w malarstwie Waltona FordaAbstrakt

This paper aims at the problem of realism in the artistic representation of animals. Contemporary animal studies recognize the problem of narratives in which animals serve as a negative point of reference to humans or as a symbol, always referring to some cultural story. In this context the anthropocentric art of Walton Ford is particularly interesting. The painter is openly enthusiastic about the symbolic and narrative uses of animals in culture, and yet in his paintings he manages to represent animals’ otherness, and their ability not to be „tamed” by our schemes.


Słowa kluczowe

art; narration; Walton Ford; animal

AGAMBEN, Giorgio. The Open. Man and Animal. Translated by Kevin ATTELL. Stanford: Stanford University Press 2004.

AUDUBON, John J. The Birds of America, New York: Welcome Rain, 2000.

BAKER, Steve. The Postmodern Animal. London: Reaktion Books Ltd, 2000.

BARTHES, Roland. Stopień zero pisania. Translated by Karolina KOT. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia, 2009.

BUFFON et histoire naturelle: l’édition en ligne, www.buffon.curs.fr (data dostępu: 6.12.2015)

DERRIDA, Jacques. The Animal That Therefore I Am. Translated by David WILLS, edited by Marie-Luise Mallet. New York: FORDHAM UNIVERSITY PRESS, 2008.

DESCARTES, René (Kartezjusz). Rozprawa o metodzie. Translated by Tadeusz ŻELEŃSKI-BOY. Warszawa” Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.

Fizjologi i Aviarium. Średniowieczne traktaty o symbolice zwierząt. Translated and compilet by Stanisław KOBIELUS. TYNIEC: Wydawnictwo Benedyktynów, 2005.

HARAWAY, Donna J. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

JACOBSON, Mark. “Nature Boy”, New York Magazine OCT. 21, 2002 http://nymag.com/nymetro/arts/art/n_7839/ (data dostępu: 06.12.2015)

KURIAN, Ajay. Interview with Walton Ford, http://whitehotmagazine.com/articles/2008-interview-with-walton-ford/1490 (data dostępu: 06.12.2015).

MIDGLEY, Mary. Beast and Man. The roots of human nature, London and New York: Routledge, 2002.

NAGEL, Thomas. Widok znikąd. Translated by Cezary CIEŚLIŃSKI. Warszawa: Wydawnictwo: Aletheia, 1997.

OWEN, David. Thylacine. The Tragic Tale of the Tasmanian Tiger. Sydney: Allen & Unwin Academic Hardcover, 2003.

PASTOUREAU, Michel. Średniowieczna gra symbol. Translated by Hanna IGALSON-TYGIELSKA. Warszawa: Oficyna Naukowa 2006

RORTY, Richard. Filozofia a zwierciadło natury. Translated by Michał SZCZUBIAŁKA. Warszawa: Wydawnictwo KR, 2013.

ROUSSEAU, Jean Jacques. Przechadzki samotnego marzyciela. Translated by Maria GNIEWIEWSKA. Warszawa: Czytelnik, 1967.

SAID, Edward W. Orientalizm. Translated by Witold KALINOWSKI. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.

SKINNER, Burrhus Frederic. Behawioryzm. Translated by Piotr SKAWIŃSKI. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2013.

TOMKINS, Calvin. “Man and Beast. The narrrative art of Walton Ford”. The New Yorker, January 19, 2009 http://www.newyorker.com/magazine/2009/01/26/man-and-beast (data dostępu: 6.12.2015).

WEIL, Kari. Thinking Animals. Why Animal Studies Now? New York: Columbia University Press, 2012.

WOLFE, Cary. What is posthumanism? Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.


Opublikowane : 2016-12-24


SchollenbergerJ. (2016). Afekt i defekt atlasu zwierząt. Narracyjny wymiar historii naturalnej w malarstwie Waltona Forda. Zoophilologica, (2), 139-149. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6175

Justyna Schollenberger 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6752-7737

Justyna Schollenberger – mgr, doktorantka w Zakładzie Antropologii Słowa w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się zagadnieniem relacji człowiek – zwierzę w kontekście posthumanizmu i animal studies oraz tradycją antropologii refleksyjnej.