Dyskurs wegański i wegetariański a szowinizm gatunkowy w memach internetowychAbstrakt

The Internet is one of the most important inventions of the 20th century. The virtualization of social
life is a growing process. In this article the author examines memes via vegan and vegetarian perspectives to analyze how speciesism occurs in them.


Słowa kluczowe

species chauvinism; speciesism; veganism; vegetarianism; meme; internet

Bakke, Monika. „Studia nad zwierzętami: od aktywizmu do akademii i z powrotem?”. Teksty Drugie, no 3, 2011: 193-204.

Grabowska, Barbara. „Zmiany relacji człowiek – zwierzę. Cena postępu”. Kultura i Wartości, no 2(10), 2014: 105–120.

Juza, Marta. „Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne”. Studia Medioznawcze, no. 4 (55) ( 2013): 49-60.

Kołecki, Wiktor. Memy internetowe, jako nowy język internetu. Kultura i Historia, no 21, 2012.

Nowak, Jakub. „Memy internetowe: teksty kultury (cyfrowej) językiem krytyki społecznej”. In Współczesne media. Język mediów, edited by Iwona Hofman and Danuta Kępa-Figura, 227–238. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.

Nowak, Tomasz. „Kim (czym) jest zwierzę i kto (co) jest zwierzęciem? Garść uwag językowych”. Linguistica Copernicana, no 1(9), 2013: 183–202.

Singer, Peter. W obronie zwierząt. Translated by Monika Betley. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2011.

Szybowska, Antonina. The last supper właściwie. Ostatnia wieczerza w stu odsłonach. Próba analizy memetycznej. Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, no 14, 2012: 17-30.

Walkiewicz, Adam. „Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej”. Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, no. 14 (2012): 49-70.

Wolek‑Kocur, Barbara. „Memy internetowe wobec umowy ACTA”. Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny, no 14, 2012: 71-80.

Wierzbicka, Anna: „Semantyka zdań o zwierzętach”. Pamiętnik Literacki, no 1, 1970: 199–218.

Wyniki badania Instytutu Badania Opinii Homo Homini dla LightBox, wrzesień 2013. https://www.lightbox.pl/poradnik-lightbox/zdrowe-odzywianie/wyniki-badania-instytutu-badania-opinii-homo-homini-dla-lightbox-wrzesien-2013.


Opublikowane : 2016-12-24


WoźniakA. (2016). Dyskurs wegański i wegetariański a szowinizm gatunkowy w memach internetowych. Zoophilologica, (2), 151-164. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6176

Anna Woźniak 
Uniwersytet Wrocławski  Polska

Anna Woźniak – mgr, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz projektowania komunikacji. Zainteresowania badawcze: animal studies, gender studies, filmoznawstwo, popkultura.