„Ludzkie owady” i człowiek – o dalekiej bliskości życia w niedoli i wspaniałościAbstrakt

Ireneusz Gielata

ORCID: 0000-0002-1097-9107

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Abstract

“Human insects” and man – on the distant closeness of living in misery and greatness

The author analyzes E.T.A. Hoffmann’s short story Master Flea, focusing mainly on the scene of the telescope duel between two biologists: Jan Swammerdam and Anton Leeuwenhoek. This scene triggers reflection on discovering the closeness between humans and insects – a closeness that became possible once man started to question the possibility of being different from animals. Even though Swammerdam equated human beings with insects, he never overcame the limitations of anatomic perception. It was only the generation of Romantics that discovered the similarity of fate between humans and insects – a similarity, as Maurice Maeterlinck called it, of “misery and greatness”. The author traces the evolution in the ways of perceiving insects and writing about them; an evolution which was initiated by Montaigne’s essay Apology for Raymond Sebond and later developed by E.T.A. Hoffmann, Henry David Thoreau and Maurice Maeterlinck.

Keywords:

humans and insects, microscope, Jan Swammerdam, E.T.A. Hoffmann


Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Gielata, I. (2016). „Ludzkie owady” i człowiek – o dalekiej bliskości życia w niedoli i wspaniałości. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6177

Ireneusz Gielata  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  Polska
Ireneusz Gielata – dr hab., profesor nadzwyczajny Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Katedra Literatury i Kultury Polskiej), historyk literatury. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi teorii i historii powieści, teorii narracji historycznej, a w obrębie historii literatury – genealogią polskiej nowoczesności oraz badaniem związków muzyki dziewiętnastowiecznej z literaturą; autor książek Nad studnią Ateny. O „Rozdwojonym w sobie” Teodora Parnickiego (Bielsko-Biała 2006), Bolesław Prus na progu nowoczesności (Bielsko-Biała 2011), opracowania tekstowego i komentarzy do powieści T. Parnickiego Tylko Beatrycze (Wrocław 2001); publikował m.in. w pismach „Fa-art”, „Świat i Słowo” i licznych pracach zbiorowych.