Nino De Vita: poezja sycylijska między dialektalnością a zwierzęcościąAbstrakt

Paulina Malicka

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstract

Nino De Vita:
Sicilian poetry between dialectality and animality

The purpose of this article is to draw attention to the issue of human-animal relationships in con- temporary works of poetry and prose by Nino De Vita (b. 1950) – a Sicilian born in Marsala, for whom the local dialect of Cutusìu contrade becomes the language of expression. The author leaves out of his writings anthropocentric models and introduces into them narratives concerning various forms of life marked by common and indivisible history. Both animal and human characters share similar fates, experience the same emotions, reciprocate feelings, suffer and feel fear. Still, what unites the human and animal world most is the language, or rather the dialect, of Marsala – a com- mon channel of interspecies communication. The expression of the animal nature in people who wish to most spontaneously and sincerely express their own emotions and moods, resorts to dialectal sound, the mother tongue, characterized by great intimacy but also violence. Finally, the dialectality and animality of Nino De Vita’s work involve going beyond the boundaries, tracking and leaving traces as well as marking the territory for fear of loss and being left. This poetry is written in the name of ‘another him’ and for him.

Keywords:

dialectality, animality, loss, boundary, trace


Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Malicka, P. (2016). Nino De Vita: poezja sycylijska między dialektalnością a zwierzęcością. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6178

Paulina Malicka  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
Paulina Malicka – dr nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa włoskiego, pracuje w Zakładzie Językoznawstwa Włoskiego i Praktycznej Nauki Języka Włoskie-  go w Instytucie Filologii Romańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rozprawę doktorską poświęciła analizie problematyki daru w poezji Eugenia Montalego w perspektywie rozważań filozoficzno-antropologicznych. Obecnie centralne miejsce w jej badaniach zajmuje poezja włoska XX i XXI wieku, a w szczególności poezja dialektalna Sycylii oraz szeroko rozumiana sycylijskość i wyspiarskość w poezji, literaturze i w sztukach wizualnych.