Między oddaniem a ślepym posłuszeństwem Literacka kreacja psa w wybranych utworach niemieckojęzycznychAbstrakt

Estera Głuszko-Boczoń

Uniwersytet Rzeszowski

Abstract

Between devotion and blind obedience.
The literary creation of a dog in selected German works

The aim of this paper is to examine the multidimensional way of presenting dogs in selected German works. Dogs trigger a whole range of emotions in man, such as attachment and protectiveness, but also the dangerous instinct associated with the desire for power and domination. Dogs can be both devoted companions and friends to man but also objects of ruthless training. Therefore, Theodor Fontane’s and Thomas Mann’s works, which present the function of animals in a surprising light, may be an excellent point of reference.

Keywords:

dog, obedience, attachment, dog training, domination, power


Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Głuszko-Boczoń, E. (2016). Między oddaniem a ślepym posłuszeństwem Literacka kreacja psa w wybranych utworach niemieckojęzycznych. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6181

Estera Głuszko-Boczoń  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet Rzeszowski  Polska
Estera Głuszko-Boczoń – dr, adiunkt w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Krajów Niemieckojęzycznych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2012 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie historii literatury niemieckiej. Zainteresowania naukowe: współczesna literatura niemieckojęzyczna, analiza zjawisk związanych z relacjami płci i damsko-męskimi konfliktami w literaturze niemieckojęzycznej.