Między oddaniem a ślepym posłuszeństwem. Literacka kreacja psa w wybranych utworach niemieckojęzycznychAbstrakt

The aim of this paper is to examine the multidimensional way of presenting dogs in selected German works. Dogs trigger a whole range of emotions in man, such as attachment and protectiveness, but also the dangerous instinct associated with the desire for power and domination. Dogs can be both devoted companions and friends to man but also objects of ruthless training. Therefore, Theodor Fontane’s and Thomas Mann’s works, which present the function of animals in a surprising light, may be an excellent point of reference.

 


Słowa kluczowe

dog; obedience; attachment; dog training; domination; power

Fleischer, M. Pies i człowiek. O komunikacji międzygatunkowej. Wrocław, 2004.

Fontane, T. Effi Briest. Transl. I. Czermakowa. Warsaw, 2010.

Jakob, H.J. “Tiere im Text. Hundedarstellungen in der deutschsprachigen Literatur des frühen 20. Jahrhunderts im Spannungsfeld von ›Human‑Animal Studies‹ und Erzählforschung.” In Textpraxis 8(1.2014). http://www.uni-muenster.de/Textpraxis/hans-joachim-jakob-tiere-im-text [acces: 2 Sep. 2015].

Lejman, J. Ewolucja ludzkiej samowiedzy gatunkowej. Dzieje prób zdefiniowania relacji człowiek – zwierzę. Lublin, 2008.

Mann, T. Pan i pies. Transl. L. Staff. Warsaw, 1968.

Mann, T. Tobiasz Mindernickel. Transl. W. Wirpsza. Warsaw.

Oeser, E. Człowiek i pies. Historia przyjaźni. Transl. K. Żak. Warsaw, 2009.

Pręgowski, M. and J. Włodarczyk. Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce. Gdańsk, 2014.

Rösel, M. “Das ist ein weites Feld.”: Wahrheit und Weisheit einer Fontaneschen Sentenz. Frankfurt a. M. u.a., 1997.

Weil, K. Thinking Animals. Why Animal Studies Now? New York, 2012.

Zuberbühler, R. “Ja Luise, die Kreatur:” Zur Bedeutung der Neufundländer in Fontanes Romanen. Tübingen, 1991.

Zwolska, P. Pies. Antyczny przyjaciel. Kraków, 2014.


Opublikowane : 2016-12-24


Głuszko-BoczońE. (2016). Między oddaniem a ślepym posłuszeństwem. Literacka kreacja psa w wybranych utworach niemieckojęzycznych. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6181

Estera Głuszko-Boczoń 
Uniwersytet Rzeszowski  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0589-7120

Estera Głuszko-Boczoń – dr, adiunkt w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa Krajów Niemieckojęzycznych w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od 2012 roku doktor nauk humanistycznych w zakresie historii literatury niemieckiej. Zainteresowania naukowe: współczesna literatura niemieckojęzyczna, analiza zjawisk związanych z relacjami płci i damsko-męskimi konfliktami w literaturze niemieckojęzycznej.