Homo inter pares. Szkic z etyki ewolucyjnej. Wokół książki Jacka Lejmana „Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt"Abstrakt

Antonina Szybowska's review of  Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt by Jacek Lejman. The book was published by Towarzystwo Nauki i Kultury "Libra" in Lublin, 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Szybowska, A. (2016). Homo inter pares. Szkic z etyki ewolucyjnej. Wokół książki Jacka Lejmana „Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt". Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6186

Antonina Szybowska  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
Antonina Szybowska – dr, pracownik Zakładu Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką projektu badawczego mającego na celu antropologiczną rekonstrukcję aspektów życia codziennego mieszkańców jej rodzinnego miasta – Czeladzi w różnych okresach historycznych. Jej zainteresowania badawcze, ujmowane w licznych publikacjach, dotyczą także współczesnego ewolucjonizmu, antropologii religii oraz szeroko pojętej kultury muzycznej Europy.