Homo inter pares. Szkic z etyki ewolucyjnej. Wokół książki Jacka Lejmana „Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt"

Antonina Szybowska
http://orcid.org/0000-0001-7264-5762
Opublikowane : 2016-12-24


SzybowskaA. (2016). Homo inter pares. Szkic z etyki ewolucyjnej. Wokół książki Jacka Lejmana „Ewolucja moralności. Człowiek wobec zwierząt". Zoophilologica, (2), 287-292. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6186

Antonina Szybowska 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0001-7264-5762

Antonina Szybowska – dr, pracownik Zakładu Teorii i Historii Kultury Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką projektu badawczego mającego na celu antropologiczną rekonstrukcję aspektów życia codziennego mieszkańców jej rodzinnego miasta – Czeladzi w różnych okresach historycznych. Jej zainteresowania badawcze, ujmowane w licznych publikacjach, dotyczą także współczesnego ewolucjonizmu, antropologii religii oraz szeroko pojętej kultury muzycznej Europy.