Śpiewy, trele i furkot skrzydełAbstrakt

Agnieszka Wójtowicz-Zając's review of  Ptaki. Przeploty, eds Beata Mytych-Forajter, Kalina Jaglarz. The book was published by Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Biblioteka Kwartalnika Kulturalnego "Opcje" in Katowice, 2015.

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Wójtowicz-ZającA. (2016). Śpiewy, trele i furkot skrzydeł. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6187

Agnieszka Wójtowicz-Zając  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska

Agnieszka Wójtowicz-Zając

ORCID: 0000-0002-5966-0404

Mgr, absolwentka filologii polskiej w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Publikowała w „ArtPapierze”, „Opcjach”, „Śląsku”, „Toposie”, „Postscriptum Polonistycznym” oraz w monografiach zbiorowych. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą prozie Magdaleny Tulli w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego Uniwersytetu Śląskiego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół polskiej literatury najnowszej, teorii literatury, krytyki literackiej oraz gender studies.