O zwrocie zwierzęcym we współczesnej RosjiAbstrakt

Justyna  Tymieniecka-Suchanek's note on Альманах „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры” Мiръ животных. Тематический выпуск «Русская культура», Санкт-Петербург 2015 (in Russian).

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-24


Tymieniecka-Suchanek, J. (2016). O zwrocie zwierzęcym we współczesnej Rosji. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6190

Justyna Tymieniecka-Suchanek  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska

Justyna Tymieniecka-Suchanek

ORCID: 0000-0002-8709-9116

Dr hab., literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka książek: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (Katowice 2004); Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych (Katowice 2013), współautorka pracy Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015), redaktorka i współredaktorka kilku monografii. Publikuje w różnych czasopismach oraz w monografiach zbiorowych w kraju i za granicą.