O zwrocie zwierzęcym we współczesnej Rosji [Альманах „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры”. Мiръ животных. Тематический выпуск. «Русская культура», Санкт- -Петербург 2015 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w twardej oprawie, 379 stron)]Abstrakt

Nota Justyny Tymienieckiej-Suchanek na temat almanachu „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры” Мiръ животных. Тематический выпуск «Русская культура», Sankt Petersburg 2015 (w języju rosyjskim).Opublikowane : 2016-12-24


Tymieniecka-SuchanekJ. (2016). O zwrocie zwierzęcym we współczesnej Rosji [Альманах „Русский мiръ. Пространство и время русской культуры”. Мiръ животных. Тематический выпуск. «Русская культура», Санкт- -Петербург 2015 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w twardej oprawie, 379 stron)]. Zoophilologica, (2), 313-316. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6190

Justyna Tymieniecka-Suchanek  Justyna.Tymieniecka@poczta.fm
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8709-9116

Dr hab., literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka książek: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (Katowice 2004); Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych (Katowice 2013), współautorka pracy Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015), redaktorka i współredaktorka kilku monografii. Publikuje w różnych czasopismach oraz w monografiach zbiorowych w kraju i za granicą.