W stronę zielonej historii literatury i kultury [Emancypacja zwierząt? Red. Eugenia Łoch, Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2015 (publikacja polskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 279 stron)]


Opublikowane : 2016-12-24


TrześniewskaA., & PiechotaD. (2016). W stronę zielonej historii literatury i kultury [Emancypacja zwierząt? Red. Eugenia Łoch, Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2015 (publikacja polskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 279 stron)]. Zoophilologica, (2), 317-319. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6191

Agnieszka Trześniewska 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8425-7185

Agnieszka Trześniewska – dr nauk humanistycznych, nauczycielka języka polskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską i żydowską drugiej połowy XIX wieku i całego XX wieku, fantastykę i współczesną kulturę popularną. Współredaktorka tomu Emancypacja zwierząt? (Lublin 2015) oraz artykułów w monografiach zbiorowych. Publikowała też w czasopismach, np. takich jak „Świat Tekstów”, „Literacje”, „Podteksty”. Autorka książki Miasteczko dwóch kultur. Obraz Kazimierza Dolnego w literaturze XX wieku (w druku).


Dariusz Piechota 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7943-384X

Dariusz Piechota – dr, polonista i anglista. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę drugiej połowy XIX wieku, zagadnienia dotyczące genologii fantastyki (np. utopia, science fiction i fantasy w piśmiennictwie polskim oraz anglojęzycznym XIX– XXI wieku), współczesną kulturę popularną, ekokrytykę oraz animal studies. Autor książki Między utopią a melancholią. W kręgu nowoczesnej i ponowoczesnej literatury fantastycznej (Lublin 2015) i artykułów drukowanych w tomach zbiorowych oraz czasopismach „Czas Kultury”, „Fragile”, „Maska”, „Nasza Rota” i in.