W stronę zielonej historii literatury i kulturyAbstrakt

Agnieszka Trześniewska and Dariusz Piechota's note on Emancypacja zwierząt? (Emancipation of Animals). eds. Eugenia Łoch, Agnieszka Trześniewska, Dariusz Piechota published by Lubelskie Towarzystwo Naukowe in Lublin, 2015 (in Polish).

Pobierz


Opublikowane : 2016-12-24


TrześniewskaA., & PiechotaD. (2016). W stronę zielonej historii literatury i kultury. Zoophilologica, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/6191

Agnieszka Trześniewska  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
Agnieszka Trześniewska – dr nauk humanistycznych, nauczycielka języka polskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują literaturę polską i żydowską drugiej połowy XIX wieku i całego XX wieku, fantastykę i współczesną kulturę popularną. Współredaktorka tomu Emancypacja zwierząt? (Lublin 2015) oraz artykułów w monografiach zbiorowych. Publikowała też w czasopismach, np. takich jak „Świat Tekstów”, „Literacje”, „Podteksty”. Autorka książki Miasteczko dwóch kultur. Obraz Kazimierza Dolnego w literaturze XX wieku (w druku).
Dariusz Piechota 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska
Dariusz Piechota – dr, polonista i anglista. Jego zainteresowania badawcze obejmują literaturę drugiej połowy XIX wieku, zagadnienia dotyczące genologii fantastyki (np. utopia, science fiction i fantasy w piśmiennictwie polskim oraz anglojęzycznym XIX– XXI wieku), współczesną kulturę popularną, ekokrytykę oraz animal studies. Autor książki Między utopią a melancholią. W kręgu nowoczesnej i ponowoczesnej literatury fantastycznej (Lublin 2015) i artykułów drukowanych w tomach zbiorowych oraz czasopismach „Czas Kultury”, „Fragile”, „Maska”, „Nasza Rota” i in.