Wprowadzenie


Opublikowane : 2017-12-24


GzyraD., & Tymieniecka‑SuchanekJ. (2017). Wprowadzenie. Zoophilologica, (3), 9-10. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7112

Dariusz Gzyra 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262

Dariusz Gzyra - Doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Etycznego. Działacz społeczny, publicysta. Zainteresowania naukowe: etyka i estetyka. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego i Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura (LAS-TK) przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Redaktor naukowy działu „Etyka praw zwierząt” interdyscyplinarnego rocznika naukowego „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Współpracownik magazynu „Filozofuj!”. Autor licznych artykułów dotyczących etyki relacji człowieka i zwierząt, publikowanych w czasopismach i monografiach. Współautor książki Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015). Jeden z założycieli i wieloletni prezes Stowarzyszenia Empatia.


Justyna Tymieniecka‑Suchanek  redakcja.zoophilologica@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8709-9116

Justyna Tymieniecka-Suchanek

ORCID: 0000-0002-8709-9116

Dr hab., literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Kierownik Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka książek: Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (Katowice 2004); Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych (Katowice 2013), współautorka pracy Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015), redaktorka i współredaktorka kilku monografii. Publikuje w różnych czasopismach oraz w monografiach zbiorowych w kraju i za granicą.