Mysz w tradycji folklorystycznej Słowian wschodnichAbstrakt

W artykule omawiana jest semantyka szeregu metaznaków (mysz, kot, kocur, ryś i in.) folkloru Słowian wschodnich w mitologicznym kontekście tradycyjnych wierzeń i tekstów. W celu ilustracji przytaczane są przykładowe przysłowia, ludowe wróżby oraz bajki.


Słowa kluczowe

semiotyka i semantyka; język folkloru Słowian wschodnich; kontekst mitologiczny; mysz; kot; kocur; ryś

Nadelʹ Červinʹska M.: Kot» i «myši» ukrainskoj i russkoj pesni («korilʹnoj» i «potešnoj»). W: Konfrontacja języków słowiańskich na poziomie leksyki, słowotwórstwa i składni. Red. P. Czerwiński. Współpraca M. Borek. Katowice 2001.

Nadelʹ Červinʹska M.: K rekonstrukcii tradicionnogo kalendarâ evropejcev. Sopostavitelʹnyj analiz semantiki metaznakov i kategorialʹnyh predstavlenij vremeni v folʹklore germancev i vostočnyh slavân. W: Wschód – Zachód. Słowianie i Niemcy. Kultura – język – dy¬daktyka. Red. W. Lejczyk. Słupsk 1998.

Nadelʹ Červinʹska M.: Paradigmatika tradicionnyh smyslov russkoj paremiologii. W: Słowotwórstwo, semantyka i składania języków słowiańskich. T. 1. Red. M. Blicharski, H. Fontański. Katowice 1999.

Nadelʹ Červinʹska M.: Paradigmy narodnogo kalendarâ v materiale russkoj paremiologii. W: Novoe v teorii i praktike opisaniâ i prepodavaniâ russkogo âzyka. Red. N.P. Isaew, E.W. Isaewa, T. Miedziński. Warszawa 2001.

Nadelʹ Červinʹska M.: Semantičeskie oppozicii ‘seryj’ / ‘buryj’, ‘belyj’ / ‘černyj’ i ih otnošenie k ‘pëstromu’ (‘kot’ i ‘myšʹ’ v folʹklore vostočnyh i zapadnyh slavân). “Studia Universitatis Babeš Bolyai”. Kluj Napoka. “Philologia no 1/2009. Red. S. Miria¬nţu.


Opublikowane : 2017-12-24


Nadel‑CzerwińskaM. (2017). Mysz w tradycji folklorystycznej Słowian wschodnich. Zoophilologica, (3), 97-107. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7121

Margarita Nadel‑Czerwińska 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-4538-8913

Dr, adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego. Specjalistka w dziedzinie etnosemantyki, etnoonomastyki, metajęzyka tradycji folklorystycznej, etymologii oraz semantyki animalistycznej w tekstach tradycyjnych (bajkowych opowiadaniach, przysłowiach, pieśniach, przesądach ludowych). Autorka monografii, podręczników, słowników oraz kursów komputerowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują także problematykę współczesnego mówionego uzusu językowego, języka polityki i ideologii  w aspekcie mowy potocznej, anegdoty, a także teksty literackie. Jednocześnie kod zwierzę zawsze ma pierwszeństwo w licznych pracach autorki.