Czy zwierzęta mają język?

Barbara Rode
https://orcid.org/0000-0001-9815-3889


Abstrakt

The belief that only humans use language has dominated in science for years. Linguists are especially sensitive to the notion that animals can use or create language. They argue that all species other than human can communicate but they do not use language, as it is reserved for people only. It is important to notice that animal psychology is a new and still far underdeveloped scientific field. More and more studies are revealing that animals can and do think, feel and communicate in a meaningful way. Recently, new studies have supported the hypothesis that some animals do use language. The communication systems that they use have all or most of the characteristics of a language. Con Slobodchikoff has shown that prairie dogs have grammar, can create language and use dialects in their communication with one another. Their pups learn their language in a similar way as human babies do. This article is meant to question the notion that animals do not use and create language.


Słowa kluczowe

animal language; animal communication; animal talk; animal linguistics; zoosemiotics

Bornus, L. Encyklopedia pszczelarska. Warsaw, 1989.

Coren, S. How to Speak Dog. New York, 2014.

Everett, D. “Cultural Constraints on Cognition and Grammar in Pirahã.” Current Anthropology, 46 (2005).

Everett, D. Don’t Sleep, There are Snakes . Life and Language in the Amazonian Jungle. London, 2008.

Griffin, D. Umysły zwierząt. Czy zwierzęta mają świadomość? Transl. M. Ślósarska, A. Tabaczyńska. Gdańsk, 2004.

Grzegorczykowa, R. Wstęp do językoznawstwa. Warsaw, 2012.

Hewes, G.W. A history of the study of language origins and the gestural primacy hypothesis. Oxford, 1996.

Hocket, C.F. Kurs językoznawstwa współczesnego. Transl. M. Jurkowski, Z. Topolińska. Warsaw, 1968.

http://alexhtaylor.com/ [access: 10 March 2015].

http://conslobodchikoff.com/ [access: 12 March 2016].

http://conslobodchikoff.com/; https://www.youtube.com/watch?v=y1kXCh496U0 [access: 10 March 2016].

http://conslobodchikoff.com/; https://www.youtube.com/watch?v=y1kXCh496U0 [access: 10 March 2016].

http://www.livescience.com/48231-killer-whales-talk-like-dolphins.html [access: 10 April 2015].

https://www.youtube.com/watch?v=0fiAoqwsc9g [access: 10 March 2015].

https://www.youtube.com/watch?v=0fiAoqwsc9g [access: 10 March 2015].

https://www.youtube.com/watch?v=owXlAQ4-4o0 [access: 12 April 2016].

Kull, K. “Zoosemiotics is the study of animal forms of knowing.” Semiotica, no. 198 (2014).

Lewandowska-Tomaszczyk, B. “Czym jest język? Dzisiejsze kontrowersje w paradygmatach generatywnych i kognitywnych.” In Metodologie językoznawstwa: współczesne tendencje i kontrowersje. Ed. P. Stalmaszczyk. Kraków, 2008.

Lock, A. and Ch. Peters (eds). Handbook of human symbolic evolution. Oxford, 1996.

Milewski, T. Językoznawstwo. Warsaw, 1972.

Pinker, S. and R. Jackendoff. “The Faculty of Language: What’s Special About It?” Cognition, 95(2) (2005): 201–236.

Słownik Języka Polskiego PWN. http://sjp.pwn.pl/szukaj/j%C4%99zyk.html [access: 10 March 2015].

Wacewicz, S. Ewolucja języka: horyzont metodologiczny (2008). https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/1893/Ewolucja%20j%C4%99zyka%20-%20Horyzont%20-%20Pre-print.pdf?sequence=1 [access: 10 April 2015].

Wynne, C.D.L. and M.A.R. Udell. Tajemnice umysłów zwierząt. Ewolucja, zachowanie i procesy poznawcze. Transl. P. Leszczyński, B. Leszczyńska, A. Kłosiński. Kraków, 2015.


Opublikowane : 2017-12-24


RodeB. (2017). Czy zwierzęta mają język?. Zoophilologica, (3), 129-142. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7123

Barbara Rode 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9815-3889

Mgr, doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (pod opieką naukową prof. Tadeusza Kalety – etologa z SGGW); interesuje się komunikacją wewnątrz- i międzygatunkową, zoopsychologią i zooterapią, psychologią, zaburzeniami mowy i komunikacji u osób z autyzmem i zespołem Aspergera, wpływem kontaktów ze zwierzętami na funkcjonowanie człowieka. Z zawodu nauczyciel (filolog języka angielskiego, metodyk), zoopsycholog – behawiorystka psów, dziennikarka, fotograf. Ostatnia publikacja: Przegląd najnowszych badań dotyczących dobrostanu i zachowania się psów („Życie Weterynaryjne” 2015, nr 10).