Biedne zwierzęta patrzą na ludzi. Na marginesach książki Piotra Krupińskiego „Dlaczego gęsi krzyczały?” Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku

Miłosz Markiewicz
https://orcid.org/0000-0002-7350-4301


Abstrakt

The article presents a reflection on the presence of animals in the Holocaust and in the narratives that
underpinned it. The starting point of this consideration is the book by a Polish literary scholar – Piotr
Krupiński „Why did the Geese Shriek?” Animals and the Holocaust in Polish Literature of the 20th and 21st Century. The author juxtaposes the book with the comic book Maus by Art Spiegelman and the nazi propaganda film The Eternal Jew. The article raises questions about, among others, suffering of animals, a human–animal dualism in the context of the Holocaust, zoomorphism, and controversies over the so called animal holocaust. The author points out that we should remember the human is also an animal, especially at the time of the reflection on the Holocaust, which reveals the issue of „community of death”.


Słowa kluczowe

Holocaust; animals; literature; suffering; community of death; Piotr Krupiński; post-anthropocentrism

“The Eternal Jew. The Film of a 2000 Year Rat Migration.” In German Propaganda Archive. http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive/ewig.htm [access: 31.01.2017].

Almiron, N. “Beyond Anthropocentrism. Critical Animal Studies and the Political Economy of Communication.” The Political Economy of Communication, no. 4(2) (2016).

Baratay, É. Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii. Transl. P. Tarasewicz. Gdańsk, 2014.

Błoński, J. “Biedni Polacy patrzą na getto.” Tygodnik Powszechny, no. 13 (2010). https://www.tygodnikpowszechny.pl/biedni-polacy-patrza-na-getto-136188 [access: 31.01.2017].

Bucholc, M. “Wprowadzenie. O trwałości antropocentryzmu i paradoksach postantropocentrycznych w naukach społecznych.” In Ludzie i zwierzęta. Ed. R. Chymkowski, A. Jaroszuk. Warsaw, 2014.

Dawkins, M.S. “Naukowe podstawy ustaleń, czy zwierzęta są zdolne do cierpienia.” In W obronie zwierząt. Ed. P. Singer. Transl. M. Betley. Warsaw, 2011.

de Waal, F. Bystre zwierzę. Czy jesteśmy dość mądrzy, aby zrozumieć mądrość zwierząt? Transl. Ł. Lamża. Kraków, 2016.

Grynberg, H. “Ludzie Żydom zgotowali ten los.” In Prawda nieartystyczna, H. Grynberg. Czeladź, 1990.

Hippler, F (dir.). Wieczny Żyd. Germany, 1940.

Krupiński, P. “Dlaczego gęsi krzyczały?” In Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Warsaw, 2016.

Krupiński, P. “Słoń a sprawa literaturoznawców, czyli o zoofilologii słów kilka. Rekonesans.” Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, no. 1 (2015).

MacCormack, P. Posthuman Ethics. Farnham, 2012

Markiewicz, M. “Przekroczyć człowieka. Uwagi o postantropocentrycznym problemie umiejscowienia.” Anthropos?, no. 25 (2015).

Markiewicz, M. “Zapomniane zwierzę. O podmiotach i przedmiotach.” Fragile, no. 2 (32) (2016).

Orwell, G. Folwark zwierzęcy. Transl. B. Zborski. Warsaw, 2014.

Riefenstahl, L. Triumf woli. 1935.

Spiegelman, A. Maus. Opowieść Ocalałego. Transl. P. Bikont. Warsaw, 2016.

Taylor, N. “Anthropomorphism and the animal subject.” In Anthropocentrism. Humans, Animals, Environments. Ed. R. Boddice. Leiden Boston, 2011.

Wolfe, C. Animal Studies, dyscyplinarność i post(humanizm). Transl. K. Krasuska. Teksty Drugie, no. 1/2 (2013).


Opublikowane : 2017-12-24


MarkiewiczM. (2017). Biedne zwierzęta patrzą na ludzi. Na marginesach książki Piotra Krupińskiego „Dlaczego gęsi krzyczały?” Zwierzęta i Zagłada w literaturze polskiej XX i XXI wieku. Zoophilologica, (3), 239-248. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7133

Miłosz Markiewicz 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7350-4301

Doktorant w Zakładzie Estetyki i Antropologii Przestrzeni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent historii sztuki oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych tej uczelni. Szczególne miejsce w jego zainteresowaniach badawczych zajmują: myśl Markiza de Sade’a, wyzwania postantropocentrycznej wspólnoty, związki etyki i estetyki w perspektywie posthumanizmu oraz filozofia portretu. Uczestnik międzynarodowych seminariów: Human/Inhuman/Post-human prowadzonego przez prof. Rosi Braidotti na Uniwersytecie w Utrechcie i Post-human Aesthetics na Uniwersytecie Aarhus. Członek New Materialism. Networking European Scholarship on ‘How matter comes to matter’ (COST IS1307).