Fantastyczne zwierzęta / niezwykli nie‑ludzie [Recenzja książki: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Red. A. Mik, P. Pokora, M. Skowera. Wydawnictwo SBP. Warszawa 2016]

Paulina Rydz
https://orcid.org/0000-0001-8518-2330
Opublikowane : 2017-12-24


RydzP. (2017). Fantastyczne zwierzęta / niezwykli nie‑ludzie [Recenzja książki: Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Red. A. Mik, P. Pokora, M. Skowera. Wydawnictwo SBP. Warszawa 2016]. Zoophilologica, (3), 255-258. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7135

Paulina Rydz 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8518-2330

Mgr, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim i kulturoznawstwo na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze dotyczą posthumanizmu i animal studies w kontekście literatury współczesnej.