Sprawozdanie z seminarium naukowego „Polowanie w XXI wieku »Dobrzy myśliwi« i »złe bobry«, czyli aporie cywilizacji” Katowice, 10 stycznia 2017 roku

Aneta M. Sokół
https://orcid.org/0000-0002-7551-3009


Abstrakt

Aneta M.Sokół's report on the seminar titled "Hunting in the 21st Century. »Good hunters« and »bad beavers«, i.e. aporias of civilisation" organized in Katowice on January10th, 2017.Opublikowane : 2017-12-24


SokółA. (2017). Sprawozdanie z seminarium naukowego „Polowanie w XXI wieku »Dobrzy myśliwi« i »złe bobry«, czyli aporie cywilizacji” Katowice, 10 stycznia 2017 roku. Zoophilologica, (3), 285-290. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7138

Aneta M. Sokół 
Biblioteka Śląska  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7551-3009

Dr nauk humanistycznych, pracownik Biblioteki Śląskiej w Katowicach, kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów. Autorka monografii naukowej Polska książka ewangelicka po 1989 roku (Katowice 2016) oraz publikacji wydawanych przez Bibliotekę.