Polowanie i myśliwi w kulturze ludowej Białorusinów

Inna Shved
https://orcid.org/0000-0002-9225-2031


Abstrakt

W artykule omówiono historię polowania na Białorusi oraz system tradycyjnych wyobrażeń o polowaniu, które jest ściśle związane zarówno z kategorią potocznej, jak i mitologicznej świadomości. Pokazano, że zajęcie to przenika kompleks mitologicznych wyobrażeń i wiąże się ono z magicznymi praktykami. Zaznaczono szczególny charakter wzajemnych związków myśliwych z siłami i istotami nie z tego świata. Myśliwi, pozostając częścią społeczeństwa, w wielu przypadkach są obdarzani demonicznymi cechami charakteru oraz porównywani do kategorii osób „wiedzących”, do czarodziejów.


Słowa kluczowe

polowanie; myśliwy; zwierzęta; myśliwska magia; kultura ludowa

Živopisnaâ Rossiâ. Red. P.P. Seme nov. S.-Peterburg. Moskva 1882. T. 3.

Zamovy. Uklad. G.A. Bartašèvі č. Mіnsk 2000.

Zâmnaâ daroga ў vyraj. Belaruskіâ narodnyâ prykmety і paver’і. Uklad. U. Vasіlevі ča. Mіnsk 1999.

Zâmlâ staіcʹ pasârod svetu… Belaruskіâ narodnyâ prykmety і paver’і. Uklad. U. Vasіlevіča. Mіnsk 1996.

Legendy і padannі. Sklad. M.Â. Grynblat , A.І. Gurskі. Mіnsk 2005.

Seržputoўskі A.K.: Kazkі і apavâdannі belarusaў Sluckaga paveta. Mіnsk 2000.

Ser žputoўskі A.K.: Prymhі і zababony belarusaў-palešukoў. Mіnsk 1998.

Cârohіn S.F.: Palâўnіctva. U: Belarusy: pramyslovyâ і ramesnyâ zanâtkі. Rèd. V.K. Bandar čyk, M.F. Pіlіpenka , V.S. Cіt oў. Mіnsk 1995.

Šved I.: Tradicionnye verovaniâ belorusov, svâzannye s ohotoj. «Živaâ starina» 2008, nr 2 (62).


Opublikowane : 2018-12-24


ShvedI. (2018). Polowanie i myśliwi w kulturze ludowej Białorusinów. Zoophilologica, (4), 49-69. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7482

Inna Shved 
Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina  Białoruś
https://orcid.org/0000-0002-9225-2031