Etyczne potępienie rekreacyjnego myślistwa

Dorota Probucka
https://orcid.org/0000-0003-4617-9934


Abstrakt

W artykule analizuję argumenty współczesnych etyków i psychologów na rzecz odrzucenia i etycznego potępienia myślistwa rekreacyjnego, określanego jako atawistyczna zabawa w zabijanie, jako praktyka oparta na czerpaniu satysfakcji z indukowania strachu, cierpienia i śmierci. Odwołuję się do teorii moralnego rozwoju człowieka autorstwa Alberta Schweitzera, poglądów psychologa klinicznego Richarda Rydera, etyki Bernarda Rollina i podstawowych tez psychologa Paula Haucka.


Słowa kluczowe

etyka; myślistwo; rozwój moralny; cierpienie; prawa zwierząt

CARTMILL M.: A View to a Death in the Morning. Hunting and Nature Through History. Harvard University Press 1996, pp. 230-240.

ELBERT T. , J. MORAN, M. SCHAUER: Lust for Violence: Appetitive Aggression as a Fundamental Part of Human Nature, „Neuroforum” 2017, 23 (2), pp.77-84.

FLYNN C. P.: Hunting and Illegal Violence Against Humans and Other Animals: Exploring the Relationship. „Society & Animals” 2002, 10 (2), pp. 137-154.

HAUCK P.: How to Love and be Loved. Sheldon 1983, p. 95.

KUNDERA M.: The Unbearable Lightness of Being, trans. M. H. Heim. Harper Perennial, New York 1999, p. 215.

ORTEGA Y GASSET J.: Meditations on Hunting. Wilderness. Adventures Press 2007.

ROLLIN B.E. : Animal Rights and Human Morality. Prometheus Books, New York 1992, p. 82.

RYDER R. D.: Victims of Science. The Use of Animals in Research. Open Gate Press, London 1983, p. 14.

SCHWEITZER A.: Ausgewahlte Werke in 5 Banden. Union Verlag, Berlin 1971. 5 Bd. pp.143-159.

SHELDON CH.: In His Steps. What Would Jesus Do? Chicago Advance, Chicago 1896.


Opublikowane : 2018-12-24


ProbuckaD. (2018). Etyczne potępienie rekreacyjnego myślistwa. Zoophilologica, (4), 141-147. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7487

Dorota Probucka 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4617-9934