Przyroda groźna? Biofobia jako usprawiedliwienie konieczności polowań

Hanna Mamzer
http://orcid.org/0000-0002-2251-7639


Abstrakt

 The feeling of security is one of the basic human needs and its disruption evokes reactions towards re-gaining the state of comfort. In order to get it, humans are willing to accept radical procedures proposed by the government and other groups/institutions of power. In contemporary Polish socio-cultural reality this manipulation method is used to justify the need of hunting which is claimed to be a method of managing threats associated with the natural environment. Clearly this is manipulation serving individual interests of lobbing groups and has nothing to do with sustainable development rules. Creating biophobia with the use of the Foucauldian power- knowledge tool is contradictory towards biophilia – indicated by E. Wilson as a human need to create bonds with the natural environment.


Słowa kluczowe

biophilia; biophobia; biopolitics; hunting; manipulation

Beck, Ulrich. Społeczeństwo ryzyka: w drodze do innej rzeczywistości. Translated by Stanisław Cieśla. Warszawa: Scholar, 2002.

Bowlby, John. Attchment and loss. Basic Books, 1969.

Doliński, Dariusz. Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000.

Doliński, Dariusz. Techniki wpływu społecznego. Warszawa: „Scholar”, 2005.

Donaldson, Sue, Will Kymlicka. Zoopolis. A Political Theory of Animal Rights. Oxford University Press, 2011.

Erikson, Erik H. Dzieciństwo i społeczeństwo. Translated by Przemysław Hejmej. Poznań: Dom Wydawniczy „Rebis”, 1997.

Erikson, Erik H. Tożsamość a cykl życia. Translated by Mateusz Żywicki. Poznań: Zysk i S ka 2004.

Foster, Charle. Jak zwierzę. Intymne zbliżenia z naturą. Translated by Jacek Konieczny. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2017.

Giddens, Anthony. Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Translated by Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002.

Giddens, Anthony. Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych. Translated by Alina Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.

Giddens, Anthony. Stanowienie społeczeństwa: zarys teorii strukturacji. Translated by Stefan Amsterdamski. Poznań: Zysk i S-ka, 2003.

Harlow, Harry, Robert Zimmermann: Affectional Response in the Infant Monkey. „Science” 1959, Vol. 130, No. 3373.

Kruczyński Zenon: Farba znaczy krew. Gdańsk: „Słowo/Obraz Terytoria”, 2008.

Lorenz, Konrad: Tak zwane zło. Translated by Anna Danuta Tauszyńska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1972.

Mamzer, Hanna. Opór, nieposłuszeństwo i zaangażowanie obywatelskie. W: Obywatel w aspekcie fenomenologicznym. Ed. M. Durzewska, H.A. Kretek. Racibórz 2016, s. 153–167.

Mamzer Hanna: Ontological security: socio‑cultural context. In. Civilisation and Fear: Anxiety and the Writing of the Subject. Ed. W. Kalaga. Cambridge University Press 2012.

Mamzer: Poczucie bezpieczeństwa ontologicznego. Uwarunkowania społeczno‑kulturowe. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2008.

Maslow, Abraham. Motywacja i osobowość. Translated by Paula Sawicka. Warszawa: „Pax”, 1990.

Rancew‑Sikora, Dorota. Sens polowania: współczesne znaczenia tradycyjnych praktyk na przykładzie analizy dyskursu łowieckiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2009.

Zacher, Lech. Biowładza i biopolityka (refleksje, przykłady, predykcje). In. Wiedza – władza. Ed. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Winnicot, Donald. Dom jest punktem wyjścia. Eseje psychoanalityczne. Translated by Anna Czownicka. Gdańsk: Wydawnictwo Imago, 2011.

Wohlleben, Peter. Nieznane więzi natury. Translated by Ewa Kochanowska. Kraków: Wydawnictwo Otwarte, 2017.

Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii. Ed. Dobrosława Wężowicz‑Ziółkowska, Emilia Wieczorkowska, przy współpracy Kaliny Jaglarz. Katowice: Wydawnictwo Grupakulturalna.pl, 2014.


Opublikowane : 2018-12-24


MamzerH. (2018). Przyroda groźna? Biofobia jako usprawiedliwienie konieczności polowań. Zoophilologica, (4), 149-161. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7488

Hanna Mamzer 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
http://orcid.org/0000-0002-2251-7639