Literatura na polowaniu – tropy Carlo Ginzburga

Krzysztof Witczak
http://orcid.org/0000-0003-3114-3525


Abstrakt

In my paper I will try to sketch the literary implications of Carlo Ginzburg’s essay entitled Clues: Roots of an Evidential Paradigm. The method assumes focusing on detail as the most important element in the narrative. Ginzburg’s Clues owe their name to the animal tracking mechanism by the hunter. Hunting can therefore be treated as a metaphor for the interpretation of a text in the form of signs.


Słowa kluczowe

clues; literature; hunt; animal

Benjamin W.: Selected Writings. Vol. 2, part 2. Massachusetts, London 2005.

Bondanella P.: Umberto Eco. Semiotyka, literatura, kultura masowa. Przeł. M. P. Markowski. Kraków 1997.

Darwin K.: O pochodzeniu człowieka. W: Dzieła wybrane. T. 4. Przeł. S. Panka. Warszawa 1959.

Derrida J.: O gramatologii. Przeł. B. Banasiak. Łódź 2011.

Eco U.: Imię roży. Przeł. A. Szymanowski. Kraków 2004.

Ginzburg C.: Clues, Myths, and the Historical Method. Przeł. J. Tadeschi, A. Tadeschi. Baltimore 1992.

Ginzburg C.: Tropy. Korzenie paradygmatu poszlakowego. Przeł. T. Sierotowicz. „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce” 2006, nr 39.

Grosz E.: Chaos, Territory, Art. Deleuze and the Framing of the Earth. New York 2008.

Heller-Roazen D.: Echolalie O zapominaniu języka. Przeł. B. Brzezicka. Gdańsk 2012.

Markarian E.: Capacity for World Strategic Management. Yerevan 1998.

Nakamura M., Nishida T.: Subtle behavioral variation in wild chimpanzees, with special reference to Imanishi’s concept of kaluchua. „Primates” 2006, Vol. 47.

Owidiusz: Metamorfozy. Przeł. A. Kamieńska, S. Stabryła. Wrocław 1995.

Sommer M.: Zbieranie – próba filozoficznego ujęcia. Przeł. J. Merecki. Warszawa 2003.

Witczak K.: Zwierzę, które pisze. „Polonistyka. Innowacje” 2017, nr 5.


Opublikowane : 2018-12-24


WitczakK. (2018). Literatura na polowaniu – tropy Carlo Ginzburga. Zoophilologica, (4), 205-213. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7490

Krzysztof Witczak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
http://orcid.org/0000-0003-3114-3525