Tematyka polowania w tekstach pieśni Włodzimierza WysockiegoAbstrakt

 

W tekstach W. Wysockiego został obszernie przedstawiony temat „polowania” – na zwierzynę i na człowieka jako zwierzynę. Niehumanitarność tropienia, pościgu i nagonki jest wszechstronnie omawiana. Postrzegana jest przez autora jako znak ustroju totalitarnego, w którym nie ma miejsca dla wolnej jednostki. Zarówno ludzie, jak i dzikie zwierzęta, są celowo unicestwiani, dla przyjemności możnych tego świata. Dokonywana jest paralela: człowiek sowiecki – zaszczute zwierzę.


Vysockij Vladimir. Narodnaâ fonoteka. http://vv.uka.ru (data obraŝeniâ: 10.10.2017)

Vysockij Vladimir. Oficialʹnyj sajt Fonda V.S.Vysockogo http://www.kulichki.com/masha/vysotsky/ (data obraŝeniâ: 10.10.2017)


Nadel-CzerwińskaM. (2018). Tematyka polowania w tekstach pieśni Włodzimierza Wysockiego. Zoophilologica, (4), 215-231. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7491

Margarita Nadel-Czerwińska 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-4538-8913