Antropocen jako przedmiot badań zespołu transdyscyplinarnego [Relacja z wyjazdowego seminarium Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, Ciążeń 20–21 stycznia 2018]

Ewa Myszkowska
https://orcid.org/0000-0002-2223-8744


Abstrakt

Anthropocen as the research subject of a transdisciplinary group [Ewa Myszkowska's report on the seminar of the “Questions of Boundaries Research Group” at the Adam Mickiewicz University in Poznań, Ciążeń 20-21 January 2018].Opublikowane : 2018-12-24


MyszkowskaE. (2018). Antropocen jako przedmiot badań zespołu transdyscyplinarnego [Relacja z wyjazdowego seminarium Pracowni Pytań Granicznych UAM w Poznaniu, Ciążeń 20–21 stycznia 2018]. Zoophilologica, (4), 367-372. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7503

Ewa Myszkowska 
Współpracuje z Pracownią Pytań Granicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-2223-8744