Wprowadzenie


Opublikowane : 2018-12-24


Wężowicz‑ZiółkowskaD., & Tymieniecka‑ SuchanekJ. (2018). Wprowadzenie. Zoophilologica, (4), 9-10. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7525

Dobrosława Wężowicz‑Ziółkowska 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8423-9198

Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska – dr hab., adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych,Wydziału Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; kulturoznawca, folkloroznawca, antropolog kultury. Autorka wielu monografii autorskich i współautorskich (m.in.: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII–XX wieku, Wrocław 1991; Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym, Katowice 2008; Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji; Katowice 2009; Humanistyczne konteksty technopolu, Katowice 2011; Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych, Katowice 2013; Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii, Katowice 2014; Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej, Katowice 2016). Redaktor naczelna czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny”, redaktor serii naukowej Studia o Kulturze Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W badaniach skupiona na ontologii idei i metodologii badań nad ich szerzeniem się i transformacją (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe, dyskursy mediów), ze szczególnym uwzględnieniem biologicznych podstaw kultury.


Justyna Tymieniecka‑ Suchanek  justyna.tymieniecka@poczta.fm
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8709-9116

Justyna Tymieniecka-Suchanek – dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka monografii Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (Katowice 2004); Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych (Katowice 2013), współautorka książki pt. Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015), redaktorka i współredaktorka kilku monografii zbiorowych (np. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, Katowice 2014). Publikowała w czasopismach naukowych („Ruch Literacki”, „Slavia Orientalis”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Anthropos?”, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, „Teksty z Ulicy”) i popularnonaukowych (np. „Wakat”, „ele-wator”) oraz w monografiach zbiorowych w kraju i za granicą.