Addendum do przewodnika po współczującym myślistwie

Dariusz Gzyra
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262


Abstrakt

Miles Olson is the author of two books: The Compassionate Hunter’s Guidebook: Hunting from the Heart and Unlearn, Rewild: Earth Skills, Ideas and Inspiration for the Future Primitive. The paper consists of a critical analysis and an ethical evaluation of Olson’s particular version of anarcho-primitivism and ideological assumptions of his concept of “rewilding”. The question of hunting and the motives for Olson’s rejection of veganism are analyzed in detail.


Słowa kluczowe

hunting; animals; killing; veganism; compassion

Altherr, Thomas L. “Chaplain to the Hunters”: Henry David Thoreau's Ambivalence Toward Hunting. In American Literature vol. 56, no. 3 (1984): 345-361.

Gzyra, Dariusz. “Odmiany abolicjonizmu. Zarys nowej klasyfikacji.” In Ludzkie, nie-ludzkie, arcyzwierzęce. Animalocentryzm? Edited by Joanna Roś, and Kamil M. Wieczorek. Siemianowice Śląskie: Wydawnictwo Leimak, 2016.

Hames, Raymond. “The Ecologically Noble Savage Debate.” In Annual Review of Anthropology, vol. 36 (2007): 177-190.

Krech, Shepard. The Ecological Indian: Myth and History. New York: W.W. Norton & Company, 1999.

Kruczyński, Zenon. Farba znaczy krew. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2017.

Matkowski, Tomasz. Polowaneczko. Warszawa: Wydawnictwo Nowy Świat, 2009.

Olson, Miles. The Compassionate Hunter’s Guidebook: Hunting from the Heart. Gabriola Island: New Society Publishers, 2014.

Olson, Miles. Unlearn, Rewild: Earth Skills, Ideas and Inspiration for the Future Primitive. Gabriola Island: New Society Publishers, 2012

Patterson, Charles. Wieczna Treblinka. Opole: Wydawnictwo „Vega!POL”, 2003.

Szpetkowski, Krzysztof Jan. Etyka łowiecka, Warszawa: Wydawnictwo „Łowiec Polski”, 2006.

The Essential Aldo Leopold: Quotations and Commentaries. Edited by Curt Meine, and Richard L. Knight. Madison: The University of Wisconsin Press, 1999.

Tokarczuk, Olga. Prowadź swój pług przez kości umarłych. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2017.


Opublikowane : 2018-12-24


GzyraD. (2018). Addendum do przewodnika po współczującym myślistwie. Zoophilologica, (4), 163-179. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7527

Dariusz Gzyra 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262

Dariusz Gzyra – mgr, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, publicysta, działacz społeczny. Kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Etycznego. Członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Redaktor naukowy działu etyka praw zwierząt interdyscyplinarnego rocznika naukowego „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, współautor książki Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015), uczestnik wielu konferencji naukowych.