„Jelenia strzałem zwalam z nóg…” O znaczeniu polowań w „Scenach myśliwskich z Dolnej Bawarii" Martina Sperra

Zbigniew Feliszewski
https://orcid.org/0000-0002-7729-1155


Abstrakt

The article is an attempt to read the early play of a German play wright Martin Sperr, from the perspective of hunting theory. In the play Hunting scenes from Bavaria of 1966, Martin Sperr shows the mechanisms of exclusion of a human being from the society. The play is set in a Bavarian vil- lage – a community on the threshold of economic, political and cultural changes, transforming from a production society into a consumer society. The economic crisis exaggerates the processes of exclusion, which culminates in the literal hunting for homosexual Abram. The article is an attempt to analyse the hunting artefact as a way to show the individual processes of exclusion from the community.


Słowa kluczowe

Das neue Volksstück; exclusion; economic crisis; German hunting literature

Banaszkiewicz K.: Podróż Fleischmanna do Dolnej Bawarii. Swojak i człowiek uniwersalny w powojennych Heimatfilmach. W: Kino niemieckie w dialogu pokoleń i kultur. Red. A. Gwóźdź. Kraków 2004.

Baszczak B.: Wspólnota jako ontologia. Koncepcja Jean-Luca Nancy’ego. „Roczniki Filozoficzne” 2014, t. LXII, nr 2.

Bauman Z.: Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Przeł. M. Żakowski. Warszawa 2007.

Bourdieu P.: Męska dominacja. Przeł. L. Kopciewicz. Warszawa 2004.

Bügner T.: Annaherungen an die Wirklichkeit. Gattung und Autoren des neuen Volksstucks. Frankfurt am Main 1986.

Claudius M.: Schreiben eines parforcegejagten Hirschen an den Fursten der ihn parforcegejagt hatte, d. h. jenseits des Flusses. „Der Wandsbecker Bote” 1775. Dostępne w Internecie: http://gutenberg.spiegel.de/buch/der-wandsbecker-bote-5206/131 [data dostępu: 31.12.2017].

Feliszewski Z.: „Wyścig na wstędze Mobiusa”. Dramaty Franza Xavera Kroetza w teorii konsumpcji. Kraków 2014.

Korpikiewicz H.: Biokomunikacja. Jak zwierzęta porozumiewają się ze światem. Poznań 2011.

Marcuse H.: Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego. Przeł. S. Konopacki et al. Warszawa 1991.

Mccarthy J.A.: Ein literarischer Parforceritt: Jagd- und Jagermotive in der deutschen Literatur. W: Jagdkultur – gestern, heute, morgen. Schriftenreihe des Landesjagdverbandes Bayern. Bd. 8: Die Jagd in Kunst und Literatur. Hrsg. J. Reddemann. Bayerischer Jagdverband 2000.

Rilke R.M.: Pantera [Der Panther z tomu Neue Gedichte. Przeł. A. Lam]. Pierwodruk: Poezje nowe. Życie Maryi. Przeł. A. Lam. Warszawa 2010.

Schmitz T.: Das Volksstuck. Stuttgart 1990.

Sikora T.: Odmieńcy/śmieci. „Kultura Współczesna” 2007, nr 4.

Sperr M.: Mit Brecht uber Brecht hinaus. „Theater heute” 1968, H. 3.

Sperr M.: Sceny myśliwskie z Dolnej Bawarii. Przeł. S. Lisiecka. „Dialog” 2016, nr 9.

Tymieniecka-Suchanek J.: Anty-sztuka życia, czyli człowiek jako myśliwy i zwierzyna łowna. Rozważania na marginesie „Ojcze nasz” Anatolija Sudariewa. „Anthropos?” 2013, nr 20–21.


Opublikowane : 2018-12-24


FeliszewskiZ. (2018). „Jelenia strzałem zwalam z nóg…” O znaczeniu polowań w „Scenach myśliwskich z Dolnej Bawarii" Martina Sperra. Zoophilologica, (4), 233-243. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7531

Zbigniew Feliszewski 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7729-1155

Zbigniew Feliszewski – dr hab., adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierownik Zakładu Kultur Krajów Niemieckojęzycznych i Skandynawskich. Doktoryzował się na podstawie rozprawy Literackość scenariuszy filmowych Rainera Wernera Fassbindera. W 2015 roku uzyskał habilitację (monografia „Wyścig na wstędze Möbiusa”. Dramaty Franza Xavera Kroetza w teorii konsumpcji, Kraków 2014). Zainteresowania badawcze: współczesny dramat niemieckojęzyczny, teatr i dramat Bertolta Brechta, praktyka i teoria teatru w transferze kulturowym, literatura w teorii konsumpcji.