Obwody łowieckie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku

Karolina Więckowska
http://orcid.org/0000-0001-5517-150X
Marek Suska
http://orcid.org/0000-0002-0950-5588


Abstrakt

This essay discusses the background and the consequences of the Polish Constitutional Court’s (TK)
judgment of 10th July 2014, P 19/13, stating the unconstitutionality of prescription as the basis for
establishing and changing borders of hunting zones. As TK has remarked, in the perspective of limitations for real property owners in their entirety, the procedure of establishing and changing borders of hunting zones should ensure participation of these owners. As a result of this judgement a new institution was established in Polish law – the withdrawal of the ground from the hunting zone, which was the effect of the sluggishness of Polish legislator. In this essay, apart from these problems, the authors also discuss the legislative proposals of new regulations of the real property owner’s legal position, including to right to object to execute hunting on his ground.


Słowa kluczowe

hunting law; hunting zones; Polish Constitutional Court; real property; hunting

Gesek N.K.: Konstytucyjnoprawna problematyka procedury tworzenia obwodów łowieckich. „Przegląd Prawa Ochrony Środowiska” 2014, nr 3.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zm.).

Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Środowiska z dnia 27 września 2016 r., VII.7202.9.2016.MM.

Stanowisko Ministerstwa Środowiska z dnia 29 stycznia 2016 r. – obwody łowieckie. Dostępne w Internecie: https://www.mos.gov.pl/srodowisko/przyroda/konwencjemiedzynarodowe/konwencja-waszyngtonska-cites/aktualnosci/szczegoly/news/stanowiskoministerstwa-srodowiska-obwody-lowieckie/ [data dostępu: 26.02.2018]

Syryt A.: Skutki niekonstytucyjności przepisów o tworzeniu obwodów łowieckich – możliwe scenariusze rozwiązań. W: Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Ochrona środowiska a działalność inwestycyjna: aspekty prawne. Red. Z. Cieślak, A. Kosieradzka-Federczyk. Warszawa 2016.

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 ze zm.).

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 20 lipca 2014 r. (II SA/Bk867/14, LEX nr 1584489).

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20 lipca 2016 r., II SA/Gl 85/16, LEX nr 2098348.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 26 lipca 2017 r., II SA/Gl 387/17, LEX nr 2340810.

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 20 grudnia 2017 r., II SA/Gl 932/17, LEX nr 2417172.

Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2017 r., II SA/Ol 373/17, LEX nr 2309751.

Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 15 listopada 2017 r. (IV SA/Po 821/17, LEX nr 2400598).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 r., P 19/13, LEX nr 1483911.


Opublikowane : 2018-12-24


WięckowskaK., & SuskaM. (2018). Obwody łowieckie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 lipca 2014 roku. Zoophilologica, (4), 293-305. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7535

Karolina Więckowska 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0001-5517-150X

Karolina Więckowska – mgr, doktorantka w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Współzałożycielka pierwszego w Polsce Koła Naukowego Praw Zwierząt i pierwszej Sekcji Praw Zwierząt w Studenckiej Poradni Prawnej. Za swoje działania na rzecz zwierząt w roku 2015 została laureatką ogólnopolskiego plebiscytu „Polacy z werwą” w kategorii ochrona środowiska. Od kilku lat współorganizuje wiele konferencji naukowych z zakresu prawnej ochrony zwierząt.


Marek Suska 
Uniwersytet Śląski  Polska
http://orcid.org/0000-0002-0950-5588

Marek Suska – mgr, doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Interesuje się problematyką procesu legislacyjnego i wykładni prawa, bioetyki oraz prawa administracyjnego.