Ćwiczenia z empatii. Wieloryb The Globe w reżyserii Evy Rysovej i Ostatnie zwierzęta w reżyserii Magdy Szpecht w Teatrze Łaźnia Nowa w KrakowieAbstrakt

The performances: Wieloryb The Globe and Ostatnie zwierzęta show the whole scale of difficulties that accompany the entering into ethical relationships with the Other. From the point of view of traditional culture, making them is a story of stumbles, mistakes and errors that result in an uncertain encounter at best. The “exercises in empathy” designed by these performances are oriented towards the bottom-up emancipation of the excluded beings, both human and non-human once. According to their creators, it is possible only through education, not through revolution.


Słowa kluczowe

disability; empathy; stawanie-się-innym; human-animal studies; becoming-the-other


Opublikowane : 2018-12-24


FilipowiczA., & JazgarskaA. (2018). Ćwiczenia z empatii. Wieloryb The Globe w reżyserii Evy Rysovej i Ostatnie zwierzęta w reżyserii Magdy Szpecht w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Zoophilologica, (4), 309-321. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7537

Anna Filipowicz 
Uniwersytet Gdański  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6779-6643

Anna Filipowicz – dr nauk humanistycznych, wykładowczyni w Katedrze Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się badaniem polskiej poezji współczesnej z perspektywy ekokrytycznej i postzależnościowej. Publikowała w licznych monografiach i czasopismach z dziedziny animal studies. Autorka książek Sztuka mięsa. Somatyczne oblicza poezji (2013) oraz (Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi do postantropocentryzmu (2017).


Anna Jazgarska 
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Polska

Anna Jazgarska – dr nauk humanistycznych, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego. Referentka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych literaturze i kulturze. Publikowała m.in. w internetowym „Dzienniku Teatralnym”, miesięczniku „Teatr”, portalu Teatralny.pl. Współpracowała z Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” i Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku. Mieszka w Gdyni.