Zielone oko tygrysa i kto w nie patrzy. O „Realizmie ekologicznym" Anny Barcz

Paulina Rydz
https://orcid.org/0000-0001-8518-2330


Abstrakt

 

Paulina Rydz's review of Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej by Anna Barcz, published by Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice, 2016.Opublikowane : 2018-12-24


RydzP. (2018). Zielone oko tygrysa i kto w nie patrzy. O „Realizmie ekologicznym" Anny Barcz. Zoophilologica, (4), 347-352. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7539

Paulina Rydz 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8518-2330

Paulina Rydz – mgr, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą posthumanizmu i animal studies w kontekście literatury współczesnej.