Sprawozdanie z konferencji „Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy", Poznań, 23–24 października 2017

Katarzyna Trusewicz
https://orcid.org/0000-0003-3982-1642


Abstrakt

Katarzyna Trusewicz's report on the conference titled "Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy" organized in Poznań between October 23rd and 24th, 2017.Opublikowane : 2018-12-24


TrusewiczK. (2018). Sprawozdanie z konferencji „Słowiańszczyzna z ptasiej perspektywy", Poznań, 23–24 października 2017. Zoophilologica, (4), 361-365. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7541

Katarzyna Trusewicz 
Uniwersytet w Białymstoku  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3982-1642

Katarzyna Trusewicz – mgr, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie w Białymstoku, doktorantka w Zakładzie Teorii i Antropologii Literatury w Instytucie Filologii Polskiej UwB. Interesuje się geopoetyką, ekokrytyką oraz obrazami Puszczy Białowieskiej w literaturze i kulturze. W kręgu jej zainteresowań badawczych mieszczą się również tematy związane z literaturą regionu. Współorganizatorka dwóch doktoranckich konferencji naukowych na Uniwersytecie w Białymstoku, wpisujących się w rozważania dotyczące wyobraźni przestrzennej.