O posthumanistycznym i transhumanistycznym postrzeganiu świata [Магдалена Кожевникова: Гибриды и химеры человека и животного: от мифологии к биотехнологии. «ИФРАН». Москва 2017 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 151 stron)]Abstrakt

Justyna Tymieniecka-Suchanek's notes on Гибриды и химеры человека и животного: от мифологии к биотехнологии by Magdalena Kożewnikowa, Moscow 2017Opublikowane : 2018-12-24


Tymieniecka-SuchanekJ. (2018). O posthumanistycznym i transhumanistycznym postrzeganiu świata [Магдалена Кожевникова: Гибриды и химеры человека и животного: от мифологии к биотехнологии. «ИФРАН». Москва 2017 (publikacja rosyjskojęzyczna, wydana w miękkiej oprawie, 151 stron)]. Zoophilologica, (4), 375-377. Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/ZOOPHILOLOGICA/article/view/7542

Justyna Tymieniecka-Suchanek 
Uniwersytet Śląski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8709-9116

Justyna Tymieniecka-Suchanek – dr hab., adiunkt w Zakładzie Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kierownik Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym UŚ. Autorka monografii Proza Walerija Briusowa wobec kultury. W poszukiwaniu analogii historycznych (Katowice 2004); Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych (Katowice 2013), współautorka książki pt. Filozofia wobec świata zwierząt (Warszawa 2015), redaktorka i współredaktorka kilku monografii zbiorowych (np. Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze, Katowice 2014). Publikowała w czasopismach naukowych („Ruch Literacki”, „Slavia Orientalis”, „Przegląd Rusycystyczny”, „Anthropos?”, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, „Teksty z Ulicy”) i popularnonaukowych (np. „Wakat”, „ele-wator”) oraz w monografiach zbiorowych w kraju i za granicą.