Stylistyka i społeczna recepcja cmentarza dla zwierząt w Rzędzianach

Małgorzata Roeske
http://orcid.org/0000-0003-0986-0835

Abstrakt

Celem artykułu jest próba opisu zjawiska, jakim są cmentarze dla zwierząt, na przykładzie Cmentarza dla Zwierząt w Rzędzianach, w województwie podlaskim. Materiał, który posłużył do analizy, uzyskany został w wyniku etnograficznych badań terenowych przeprowadzonych w gminie Tykocin. Artykuł skupia się na wzorcach estetycznych, a także na społecznej recepcji cmentarza. Stylistyka nekropolii ukazuje wzorce upamiętniania zmarłych zwierząt oraz siłę relacji człowiek-zwierzę. Jak wskazuje materiał etnograficzny, idea cmentarza jest raczej obca dla mieszkańców gminy, lecz miejsce powoli zakorzenia się w lokalnym krajobrazie kulturowym.


Słowa kluczowe

cmentarz zwierzęcy; śmierć; zwierzęta domowe; etnografia; antropologia

Aries Philippe. 1989. Człowiek i śmierć. Warszawa: PIW.

Bardina Svetlana. 2017. „Social Functions of Pet Graveyard: Analysis of Gravestone Records at the Metropolitan Pet Cemetery in Moscow”. Anthrozoos. A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals 30 (3) : 415-427.

Brandes Stanley. 2009. „The Meaning of American Pet Cemetery Gravestones”. Ethnology: An International Journal of Cultural and Social Anthropology 2 : 99-118.

Chur-Hansen Anna. 2011. „Cremation Services Upon the Death of a Companion Animal: Views of Service Providers and Service Users”. Society and Animals 19 : 248-260.

Davis Helen, et al. 2015. „When a pet dies: Religious issues, euthanasia and strategies for coping with bereavement”. Anthrozoos 16 (1) : 57-74.

Francis Doris. 2003. „Cemeteries as cultural landscapes”. Mortality 8 : 222-227.

Kleczkowska Katarzyna. 2017. Zwierzęta domowe w starożytnej Grecji I Rzymie. W Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych, 103-116. Kraków.

Laffitte Pierre. 1874. Considérations générales à propos des cimetières de Paris. Paris.

Packman Wendy, et al. 2014. „Online Survey as Emphatic Bridging for the Disenfranchised Grief of Pet Loss”. Omega – Journal of Death and Dying 69 (4) : 333-356.

Pręgowski Michał. 2014. Największy, najukochańszy. Ostatnie pożegnanie opiekunów z psami. W Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce, 303-327. Gdańsk: Katedra.

Warner Lloyd. 1959. The living and the dead. A study of the symbolic life of Americans. New Haven: Yale University Press.

Witt David. 2007. Pet Burial in the United States. W Handbook of Death and Dying. Newbury Park: Sage Publication.Aries Philippe. 1989. Człowiek i śmierć. Warszawa: PIW.

Bardina Svetlana. 2017. „Social Functions of Pet Graveyard: Analysis of Gravestone Records at the Metropolitan Pet Cemetery in Moscow”. Anthrozoos. A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals 30 (3) : 415-427.

Brandes Stanley. 2009. „The Meaning of American Pet Cemetery Gravestones”. Ethnology: An International Journal of Cultural and Social Anthropology 2 : 99-118.

Chur-Hansen Anna. 2011. „Cremation Services Upon the Death of a Companion Animal: Views of Service Providers and Service Users”. Society and Animals 19 : 248-260.

Davis Helen, et al. 2015. „When a pet dies: Religious issues, euthanasia and strategies for coping with bereavement”. Anthrozoos 16 (1) : 57-74.

Francis Doris. 2003. „Cemeteries as cultural landscapes”. Mortality 8 : 222-227.

Kleczkowska Katarzyna. 2017. Zwierzęta domowe w starożytnej Grecji I Rzymie. W Kulturowe wizerunki przestrzeni domowych, 103-116. Kraków.

Laffitte Pierre. 1874. Considérations générales à propos des cimetières de Paris. Paris.

Packman Wendy, et al. 2014. „Online Survey as Emphatic Bridging for the Disenfranchised Grief of Pet Loss”. Omega – Journal of Death and Dying 69 (4) : 333-356.

Pręgowski Michał. 2014. Największy, najukochańszy. Ostatnie pożegnanie opiekunów z psami. W Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce, 303-327. Gdańsk: Katedra.

Warner Lloyd. 1959. The living and the dead. A study of the symbolic life of Americans. New Haven: Yale University Press.

Witt David. 2007. Pet Burial in the United States. W Handbook of Death and Dying. Newbury Park: Sage Publication.


Opublikowane : 2019-12-25


RoeskeM. (2019). Stylistyka i społeczna recepcja cmentarza dla zwierząt w Rzędzianach. Zoophilologica, (5), 59-72. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.06

Małgorzata Roeske 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
http://orcid.org/0000-0003-0986-0835

Małgorzata Roeske – mgr, etnolog. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat społecznej recepcji umierania zwierząt towarzyszących. Redaktorka czasopisma antropologicznego „Barbarzyńca”. Autorka książki Piwnica bliżej śmierci, strych bliżej nieba. Etnografia ukrytych przestrzeni domu (Kraków 2018). Publikowała m.in. w „Kulturze Współczesnej”, „Kulturze Popularnej”, „Zoophilologice”, „Masce” i „Zbiorze Wiadomości do Antropologii Muzealnej”.