Żywe – nie żywe: mózgowe organoidy i doświadczenia na zwierzętach


Abstrakt

W artykule na przykładzie stworzonego przez Kevina Warwicka robota z żywym mózgiem (Robot Gordon), rozpatruje się zjawisko tworzenia mózgowych organoid, których jednym z zastosowań może być zastąpienie zwierząt laboratoryjnych w eksperymentach neurologicznych. Pozostaje jednak pytanie, czy możliwe jest porównanie organoidów mózgowych i nie-mózgowych (organów na chipie). Według autora artykułu użycie izolowanego mózgu jest wątpliwe z etycznego punktu widzenia. Wraz z postępem technologii tworzone w laboratoriach mózgowe organoidy staną się bardziej skomplikowane, co może doprowadzić do sytuacji, w której stworzony zostanie świadomy podmiot, a jego cierpienie pozostanie niezauważone.


Słowa kluczowe

mózg; świadomość; organoidy mózgu; ciało; biotechnologia; Robot Gordon

"Miniatjurnye mozgi iz stvolovyh kletok.” EuroMedNews. http://euromednews.ru/2013/08/miniatyurnye-mozgi-iz-stvolovykh-kletok/ (18.01.2018).

"Szczur w maszynie”. Robotyka.com. http://www.robotyka.com/wiadomosc.php/wiadomosc.520/szczur-w-maszynie (19.01.2018)

"Полуживой Гордон: Робот с мозгом крысы.” Популярная механика. https://www.popmech.ru/science/7965-poluzhivoy-gordon-robot-s-mozgom-krysy/ (18.01.2018).

"Ученые скрестили робота с крысой”. Lenta.ru. https://lenta.ru/news/2008/08/14/biorobot/ (19.01.2018)

Bakke Monika. 2012. Bio-transfiguracje. Sztuka i estetyka posthumanizmu. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Caldwell Emily. "Scientist: Most complete human brain model to date is a ‘brain changer’.” The Ohio State University. https://news.osu.edu/news/2015/08/18/human-brain-model/ (18.01.2018).

Dąbrowski Andrzej. 2013. „Podstawowe rodzaje świadomości we Współczesnej filozofii naturalistycznej.”Diametros 36: 27–46.

Gorvett Zaria. "We're growing brains outside of the body.” BBC. http://www.bbc.com/future/story/20161004-were-developing-brains-outside-of-the-body (11.01.2018).

Impact case study (REF3b). https://www.reading.ac.uk/web/files/reas/Public_and_Commercial_Engagement_with_brain-computer_interfaces.pdf (18.01.2018).

Klawitter Andrzej. 2012. Świadomość. Wprowadzenie do współczesnych dyskusji. W Przewodnik po filozofii umysłu, 353 – 394. Kraków: Wydawnictwo WAM http://www.staff.amu.edu.pl/~klawiter/klawiter-sw-wprow.pdf

Squier Susan M. 2004. Liminal Lives: Imagining the Human at the Frontiers of Biomedicine. Durham: Duke University Press.

Steve M. Potter Lab. http://potterlab.gatech.edu/labs/potter/animat/ (18.01.2018).

Young Rojahn Susan. „Scientists Grow 3-D Human Brain Tissues.” MIT Technology Review. https://www.technologyreview.com/s/518716/scientists-grow-3-d-human-brain-tissues/ (18.01.2018).


Opublikowane : 2019-12-25


KozhevnikovaM. (2019). Żywe – nie żywe: mózgowe organoidy i doświadczenia na zwierzętach. Zoophilologica, (5), 127-134. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.11

Magdalena Kozhevnikova 
Rosyjska Akademia Nauk  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0001-7484-9638

Magdalena Kozhevnikova – dr nauk filozoficznych, absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz niemiecko-rosyjskiej magistratury Komunikacja Międzykulturowa (ASH, Berlin – MGU, Moskwa). Do niedawna pracownik naukowy Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk w Moskwie. Obecnie mieszka w Polsce.