Śmierć małych drapieżców – „zwierzęce” pisarstwo Krystyny Kofty

Krzysztof Witczak
https://orcid.org/0000-0003-3114-3525

Abstrakt

The article presents the problem of animal death in the perspective of contemporary posthuman research in the field of animal studies. Manifestations of animal characters were discussed on the example of works by a contemporary Polish writer – Krystyna Kofta. Selected topics from Kofta’s works (Kot, Syf and Pawilon małych drapieżców) serve to illustrate the relationship between the fate of a woman and an animal as victims of patriarchal culture.


Słowa kluczowe

śmierć; zwierzęta; Kofta; drapieżnik

Abramowska, Janina. Pisarze w zwierzyńcu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

Adorno, Theodor W. Teoria estetyczna. Translated by Krystyna Krzemieniowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.

Barcz, Anna. „Posthumanizm i jego zwierzęce odgłosy w literaturze”. Teksty Drugie, no. 1–2 (2013): 60–79.

Berger, John. „Po cóż patrzeć na zwierzęta?” In John Berger. O patrzeniu. Translated by Sławomir Sikora. Warszawa: Fundacja Aletheia, 1999: 7-39.

Bergson, Henri. Materia i pamięć. Esej o stosunku ciała do ducha. Translated by Władysław Filewicz. Kraków: Wydawnictwo vis-à-vis/Etiuda, 2012.

Brzozowski, Jacek. „Krótka historia zwierząt, które także bywają śmiertelne”. In Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, no. 6(48) (1979): 171–185.

Bucholc, Marta. „Wprowadzenie. O trwałości antropocentryzmu i paradoksach postantropocentrycznych w naukach społecznych”. In Pongo. Ludzie i zwierzęta. t. 6. Edited by Roman Chymowski, and Anna Jaroszuk. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2014: 15–33.

Darwin, Karol: O wyrazie uczuć u człowieka i zwierząt. Translated by Zofia Mejlert, and Krystyna Zaćwilichowska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1959.

Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. Tysiąc plateau. Kapitalizm i schizofrenia 2. Translated by Joanna Bednarek Warszawa: Wydawnictwo Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2015.

Derrida, Jacques. “The Animal That Therefore I Am (More to Follow)”. Translated by David Wills. Critical inquiry. Vol. 28. no. 2 (2002): 380.

Fischer-Mirkin, Toby. Mowa stroju. Translated by Agnieszka Cioch. Warszawa: "Świat Książki" 1999.

Freud, Sigmund. Totem i tabu. Kilka zgodności w życiu psychicznym dzikich i neurotyków. Translated by Marcin Poręba and Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo "KR", 1993.

Gromadzińska, Małgorzata. „Czy feministki mogą się stroić, czyli o semiotyce stroju kobiecego w literaturze”. Teksty Drugie. no. 3-4 (1995): 173–180.

Haraway, Donna. „Manifest gatunków stowarzyszonych”. Translated by Joanna Bednarek at al. In Teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Edited by Agnieszka Gajewska. Poznań Wydawnictwo Poznańskie, 2012: 241–260.

Iwasiów, Inga. „I Faustyna umrze…: o twórczości Krystyny Kofty”. Teksty Drugie, no. 3-4 (1995): 196–211.

Kafka, Franz. Aforyzmy z Zurau. Translated by Artur Szlosarek. Kraków: EMG 2007.

Kofta, Krystyna. Monografia grzechów. Z dziennika 1977-1989. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B, 2006.

Kofta, Krystyna. Pawilon małych drapieżców. Warszawa: "Czytelnik", 1988.

Kofta, Krystyna. Wielką miłość tanio sprzedam. Warszawa: Rosner & Wspólnicy, 2003.

Kotyczka, Marzena. „Słowo wstępne”. In Śmierć zwierzęcia. Współczesne zootanatologie. Ed. Marzena Kotyczka. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014: 7–14.

Martuszewska, Anna, ed., Literacka symbolika zwierząt. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1993.

Ortega y Gasset, Jose. Meditiations on Hunting. Bozeman: Wilderness Adventures Press, 1995.

Przybyła, Wiesław: „Kulturowa semantyka motywu zwierząt”. Teksty Drugie, no. 3 (2011): 238–252.

Śliwiak, Tadeusz. ***. In Miesięcznik Literacki, no. 4 (1977): 36.


Opublikowane : 2019-12-25


WitczakK. (2019). Śmierć małych drapieżców – „zwierzęce” pisarstwo Krystyny Kofty. Zoophilologica, (5), 275-285. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.22

Krzysztof Witczak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3114-3525

Krzysztof Witczak – mgr, doktorant w Zakładzie Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pisze pracę doktorską dotyczącą prozy Krystyny Kofty. Współautor książki Obcości. Szkice z filozofii i literatury (2017) oraz redaktor czterech monografii naukowych: Oblicza obcości, Ciała obce, Obce przestrzenie i Kultury obcości (2016).