Śmierć zwierzęcia w powieści Timbuktu Paula Austera

Paulina Rydz
https://orcid.org/0000-0001-8518-2330

Abstrakt

Tematem artykułu jest problematyka ludzkiej/nie-ludzkiej śmierci, zwierzęcej żałoby, mimetycznego pragnienia oraz popędu śmierci w powieści Paula Austera, Timbuktu. Na szczególną uwagę zasługuje relacja między (człowiekiem) Willy’m G. Christmasem a Gnatem (psem), przedstawiona w kontekście koncepcji gatunków stowarzyszonych Donny Haraway. Losy Gnata po śmierci Willy’ego ukazują odmienne propozycje stosunków międzygatunkowych: od opieki nad psem bezpańskim po jego adopcję oraz wtłoczenie w schemat zwierzęcia edypalnego. Samobójcza śmierć głównego nie-ludzkiego bohatera może być odczytywana jako pragnienie ponownego spotkania z Willy’m w zaświatach (Timbuktu), wyraz tęsknoty za utraconym przyjacielem, akt-powtórzenie (ludzkiej) śmierci Willy’ego, ale też świadomy wybór psa.


Słowa kluczowe

Paul Auster; Timbuktu; literatura; pies; śmierć

Ariès Philippe. 1993. Pięć wariacji na temat śmierci. W antropologia śmierci. Myśl francuska. Przeł. S. Cichowicz, J. M. Godzimirski, 284-300. Warszawa: PWN.

Auster Paul. 2000. Timbuktu. Przeł. R. Sudół. Warszawa: Noir Sur Blanc.

Auster Paul. An interview by Bill Goldstein. Books editor of the New York Times on the web. Dodano 5.05.1999. Https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/books/99/06/20/specials/auster-audio.html?oref=login (dostęp: 28.06.2018).

Braidotti Rosi. 2014. Po człowieku. Przeł. J. Bednarek, A. Kowalczyk. Warszawa: PWN.

Derrida Jacques. 2008. The animal that therefore I am (more to follow). Red. Marie-Louise Mallet. Przeł. D. Wills. New York: Fordham University Press.

Di Nola Alfonso M. 2006. Triumf śmierci: antropologia żałoby. Przeł. J. Kornecka. Kraków: "Universitas".

Girard René. 2006. Początki kultury. Przeł. M. Romanek. Kraków: ZNAK.

Haraway Donna. 2012. Manifest gatunków stowarzyszonych. Przeł. J. Bednarek. W teorie wywrotowe. Antologia przekładów. Red. A. Gajewska, 241-260. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Haraway Donna. 2008. When species meet. Minneapolis-London: Minnesota University Press.

LaPlanche Jean, Pontalis Jean-Bertrand. 1996. Słownik psychoanalizy. Przeł. E. Modzelewska, E. Wojciechowska. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne.

Piechota Dariusz. 2017. Spotkamy się w Timbuktu. Człowiek i zwierzę wobec spraw ostatecznych w powieści Paula Austera. W zwierzę-człowiek-bóg. Red. G. Stanek-Czerny, A. Piliszewska, 83-96. Kraków: WAM.

Rutkowska Małgorzata. 2016. Psy, koty i ludzie: zwierzęta domowe w literaturze amerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.


Opublikowane : 2019-12-25


RydzP. (2019). Śmierć zwierzęcia w powieści Timbuktu Paula Austera. Zoophilologica, (5), 287-296. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.23

Paulina Rydz 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8518-2330

Paulina Rydz – mgr, doktorantka w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Publikowała w czasopiśmie naukowym „Zoophilologica” i monografiach zbiorowych. Interesuje się literaturą współczesną, posthumanizmem i animal studies.