O krzywdzie odbierania życia. Głosy wybrane

Dariusz Gzyra
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262

Abstrakt

Artykuł jest szkicowym ujęciem wybranych stanowisk filozoficznych związanych z etycznym problemem odbierania życia. Na podstawie prac i wypowiedzi Johna Sanbonmatsu, Petera Singera, Toma Regana i Elizabeth Harman, zostaje poddane analizie związek pomiędzy określeniem wartości życia a kwestią ciągłości w czasie indywidualnej tożsamości psychofizycznej jednostki (zwierzęcia, w tym człowieka) oraz zależność przyjmowania określonego stanowiska w kwestii dopuszczania zabijania od jego relacji do potocznych, powszechnych intuicji.


Słowa kluczowe

harm of killing; preference to live; replaceability argument; identity over time; animal stages

Animal Liberation and Critical Theory. Interview with John Sanbonmatsu, „Asinus Novus”, 13.01.2013, [on-line] https://asinusnovus.net/2013/01/13/animal-liberation-and-critical-theory-interview-with-john-sanbonmatsu

Gzyra Dariusz. 2015. „Zdolność do odczuwania w teorii praw zwierząt Toma Regana”. Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, Nr 2 (94)

Harman Elizabeth. 2011. The Moral Significance of Animal Pain and Animal Death. W The Oxford Handbook of Animal Ethics. Oxford University Press

Regan Tom. 2004. Empty Cages: Facing the Challenge of Animal Rights. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers

Regan Tom. Sentiency and Rights: Some Observations, prezentacja na konferencji „From Darwin to Dawkins: The Science and Implications of Animal Sentience” (Londyn, 17–18 marca 2005 r.) [on-line] http://tomregan.info/interviews/sentiency-and-rights-some-observations

Regan Tom. 2004. The Case for Animal Rights, 2nd ed. Berkeley: University of California Press

Sanbonmatsu John (red.). 2011. Critical Theory and Animal Liberations. Lanham: Rowman & Littlefield

Singer Peter. 2016. Afterword. W The Ethics of Killing Animals. Oxford University Press

Singer Peter. 2003. Etyka praktyczna. Przeł. A. Sagan. Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”

Singer Peter. 2011. Practical Ethics. Third Edition. Cambridge: Cambridge University Press

Zarosa Urszula. 2016. Status moralny zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Višak Tatjana, Robert Garner. 2016. Introduction. W The Ethics of Killing Animals. Oxford University Press


Opublikowane : 2019-12-25


GzyraD. (2019). O krzywdzie odbierania życia. Głosy wybrane. Zoophilologica, (5), 309-319. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.25

Dariusz Gzyra 
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4659-3262

Dariusz Gzyra – mgr, doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, wykładowca na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego (antropozoologia). Publicysta, wieloletni działacz społeczny. Kierownik Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Etycznego. Członek Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Redaktor naukowy działu „Etyka praw zwierząt” interdyscyplinarnego rocznika naukowego „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Autor licznych artykułów dotyczących etyki relacji człowieka i zwierząt, publikowanych w czasopismach i monografiach. Autor monografii Dziękuję za świńskie oczy. Jak krzywdzimy zwierzęta (Warszawa 2018).