Śmierć zwierząt w barokowym emblemacie

Maria Nenarokova
https://orcid.org/0000-0002-5798-9468

Abstrakt

Barokowy emblemat w alegorycznej formie przekazuje czytelnikowi pewne myśli. Człowiek epoki baroku postrzegał świat jako książkę. Wszystkie elementy wszechświata służyły jako znaki, przez które przekazywane były pewne idee. Barokowy emblemat jako kombinacja takich znaków reprezentował alegoryczny wizerunek. Śmierć, w szczególności śmierć zwierząt, może być dla człowieka lekcją moralną, więc w zbiorach emblematów barokowych dość szeroko przedstawiono temat śmierci zwierząt. Emblematy często zawierają pewną naukę lub pokazują wady, ale mogą również wskazywać na model do naśladowania. Najczęściej w emblematach przedstawiających śmierć zwierząt pojawiają się jelenie, lwy, feniks.


Słowa kluczowe

śmierć; zwierzę; barok; emblemat; dydaktyka

Avgustin, Blažennyj, 1994. O Grade Božiem. Kn.11, gl.18. Moskva: Izd-vo Spaso-Preobraženskogo Valaamskogo stavropigialʹnogo monastyrâ. https://bible.by/lib/book/augustine/city-of-god-11/18/ (18.07.2018).

Arʹes, Filipp. 1992. Čelovek pered licom smerti: Per. s fr. Predislovie Arona Âkovleviča Gureviča. Moskva: Progress, Progress-akademiâ. http://pedlib.ru/Books/6/0233/6_0233-264.shtml (data obraŝeniâ:18.07.2018).

Gurevič, Aron Âkovlevič. 1991. Predislovie. V: Filipp Arʹes: Čelovek pered licom smerti: Per. s fr. Predislovie Arona Âkovleviča Gureviča. Moskva: Progress, Progress-akademiâ. http://pedlib.ru/Books/6/0233/6_0233-264.shtml (data obraŝeniâ:18.07.2018).

Mahov, Aleksandr Evgenʹevič. 2014. Èmblematika. Makrokosm. Moskva: Intrada.

HG. 1998. The Mirrour of Majestie. London, 1618. p.69. In: Index Emblematicus. The English Emblem Tradition. V.4 Toronto: University of Toronto Press.

Hugo de S.Victore. 1993-1995. Eruditio didascalica. в: Migne, J.-P. Patrologiae Latinae Cursus Completus (PL). — On CD-Rom. — Chadwick-Healy.

Maksimovič-Ambodik, Nestor. 1989. Emvlemy I Simvoly (1788). The First Russian Emblem Book. ed., tr., intr., A.Hippisley. Leiden: Brill.

Noot, Jan van der. 1988. A Theatre for Worldlings, 1569, p.8. In: Index Emblematicus. The English Emblem Tradition. V.1 Toronto: University of Toronto Press.

Peacham, Henry. 1612. Minerva Britanna. London: printed in Shoe-lane at the signe of theFalcon by Wa. Dight.

Veen, Otto van. 1608. Amorum emblemata, figuris aeneis incisa. Antuerpiae: Prostant apud Hieronymum Verdussen. 276 р. Р.241.

Whitney, George. 1988. A Choice of Emblems and Other Devises. Leyden, 1586. p.133. In: Index Emblematicus. The English Emblem Tradition. V.1 Toronto: University of Toronto Press. 482 p.


Opublikowane : 2019-12-25


NenarokovaM. (2019). Śmierć zwierząt w barokowym emblemacie. Zoophilologica, (5), 321-332. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.26

Maria Nenarokova 
Rosyjska Akademia Nauk  Federacja Rosyjska
https://orcid.org/0000-0002-5798-9468

Maria Nenarokova – dr hab., pracuje w Instytucie Literatury Światowej im. Maksyma Gorkiego Rosyjskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 200 publikacji naukowych, tłumaczka łacińskiej prozy i poezji średniowiecznej na język rosyjski. Zainteresowania badawcze: historia kultury, literatury i teologii średniowiecznej, łacińska, anglo-łacińska i anglosaksońska literatura oraz romantyczna literatura angielska, duńska i rosyjska, literatura dziecięca i masowa. Nagrodzona dyplomem i medalem europejskim za wybitne osiągnięcia w nauce, kulturze i oświacie (Diploma di Merito 2016). Od 2018 roku członek amerykańskiego stowarzyszenia mediewistów The Medieval Academy of America.