Sen, śmierć i chart. Doświadczenie pasywności w obrazach Luciana Freuda


Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie doświadczenia pasywności w wybranych dziełach Luciana Freuda. Malarz przedstawia na swych obrazach postacie nagich ludzi oraz psów rasy whippet pogrążonych we śnie lub bezruchu. Ludzka nagość wydaje się bezwstydna, nieomal zwierzęca – jednocześnie jaskrawo kontrastuje ze swobodnymi pozami chartów. Freud twierdził, że w swych dziełach chce uchwycić zwierzęcość człowieka, przedstawić jego cielesność, nagość. W jego dziełach daje się uchwycić interesujące zaburzenia tradycyjnych dychotomii człowiek-zwierzę, kultura-natura. Pies i człowiek tworzą osobliwą wspólnotę pasywności, opartą na wspólnym bezruchu, wycofaniu się ze świata.


Słowa kluczowe

Lucian Freud; pies; zwierzęcość; pasywność

Baker Steve. 2008. The Postmodern Animal. London: Reaktion Books.

Cordon Gerry. 2011. Lucian Freud: dogged portraist. Dostęp: 30.06.2018. https://gerryco23.wordpress.com/2011/07/22/lucian-freud-dogged-portraitist

Deleuze Gilles. Félix Guattari. 2015. Tysiąc plateau. Warszawa: Wydawnictwo Bęc Zmiana.

Derrida Jacques. 2008. The Animal That Therefore I Am, transl. David Wills. New York: Fordham University Press.

Derrida Jacques. 2011. The Beast & The Souvereign, Volume 2, transl. Goeffrey Bennington. Chicago: The University of Chicago Press.

Freud Zygmunt. 1998. Kultura jako źródło cierpień, tłum. Robert Reszke. W: Freud Zygmunt. 1998. Pisma społeczne, tłum. Aleksander Ochocki, Marcin Poręba, Robert Reszke. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Kuzniar. Alice A. 2006. Melancholia’s Dog. Reflections on Our Animal Kinship. Chicago and London: The University of Chicago Press.

Weil Kari. 2012. Thinking Animals. Why Animal Studies Now?. New York: Columbia University Press.


Opublikowane : 2019-12-25


SchollenbergerJ. (2019). Sen, śmierć i chart. Doświadczenie pasywności w obrazach Luciana Freuda. Zoophilologica, (5), 333-341. https://doi.org/10.31261/ZOOPHILOLOGICA.2019.05.27

Justyna Schollenberger 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6752-7737

Justyna Schollenberger – dr, absolwentka kulturoznawstwa i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, związana z Instytutem Kultury Polskiej UW. Zainteresowania badawcze: relacja człowiek–zwierzę, posthumanizm, twórczość Karola Darwina, filozofia współczesna, poststrukturalizm.